Artikel nr 07 fra blad nr 2-2021
Emne: Påske
Stille, stille! Jesus lider,


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Johannes Barstad

Stille, stille! Jesus lider, Blodet brenn, og sjeli kvider,
Det er fastetid! Pinfullt er kvart steg han stiger,
Trøytt og sår han saman siger I den store strid.

Bleik og blodut, spotta, slegen, Gjeng han lydig pinslevegen
For den vonde verd. Klungerkrynt han tolsam gjenger,
Nagla til ein kross han henger, Medan verdi ler.

Understore guddoms-kjærleik, Lat meg kjenna i din nærleik
Varmen av din eld! Lat meg deg i hjarta hysa,
Så du kan på vegen lysa Meg til siste kveld!

(Nr 678 i Sangboken)