Artikel nr 03 fra blad nr 2-2021
Emne: Påske
Her ser jeg et tålmodig.lam


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Paul Gerhardt

Her ser jeg et tålmodig lam

1. Her ser jeg et tålmodig lam
som seg til døden skynder,
som bærer andres sorg og skam
og hele verdens synder.
Til offerstedet står hans hu,
han sier: ”Villig skal jeg nu
for Adamsætten stride.”
Når alle piner vises frem,
han svarer: ”Gjerne, hvert et lem
er rede til å lide.”
4. Mitt hjerte vil jeg dag og natt
med lengsel til deg vende,
hver time vil jeg deg, min skatt,
med kjærlighet omspenne;
Du er og blir mitt hjertes lyst,
og når det brister i mitt bryst,
skal du mitt hjerte være.
I deg jeg ene roser meg,
alt mitt, det vil jeg skjenke deg
til eie og til ære.
2. Det lam er Herren stor og sterk,
til Adamsætten bundet,
som Gud til sitt forløsningsverk
har ene dyktig funnet:
”Gå hen, min kjære Sønn, og lid
for dem som inntil evig tid
i vreden skulle være;
Den dom er grufull ut å stå,
men verdens frelse står derpå,
min Sønn, vil du den bære?”
5. Din kjærlighet jeg natt og dag
med frydesang skal prise;
Og helt til siste åndedrag
mitt hjertes takk deg vise.
Hver tanke, ord og gjerning skal
i dine fotspors dype dal
som stille bekker rinne,
og alt det du mot meg har gjort,
jeg vil i hjertet prente stort
din død til evig minne.
3. ”Ja, kjære Far, av hjertens grunn,
la skje som du vil skikke,
la komme kun den bitre stund,
jeg dødens kalk vil drikke!”
Hvem fatter vel slik kjærlighet,
så høy, så dyp, så lang, så bred,
så ganske uten like?
O kjærlighet, o himmelglød,
du fører den til kors og død
som eier himmerike.
6. Mitt liv det er i Jesu blod
tross alle dødens piler,
går hele verden meg imot,
i det jeg trygt meg hviler.
Det lindrer alle sjelesår,
forfrisker motet når jeg går
beklemt med tunge tanker.
Når mange tankers hvirvelvind
forvirre vil mitt bange sinn,
hans blod er troens anker.
7. Hans blod mitt purpur være skal
når jeg engang får trede
fra denne verdens jammerdal
til evig fryd og glede,
min krone i Guds himmelsal
når jeg som solen skinne skal.
Alt hva meg skjenket bliver
den dag jeg skal for tronen gå
og ved min Frelsers side stå,
det alt hans blod meg giver.

Paul Gerhardt 1647    - H.A.Brorson 1735