Artikel nr 02 fra blad nr 2-2021
Emne: Påske
Jesus er nær i dødens time


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom”. Joh 19,18

Det er viktig at Jesus er nær når dødens time kommer. Det var han, da to røvere skulle dø på Golgata, som lå utenfor Jerusalems bymur. Romerne hadde korsfestet dem. Midt imellom dem hang verdens Frelser. Også han var naglet til et kors.

Det var en merkelig samtale som ble ført mellom de tre korsfestede. Den åpenbarer det som bodde i den enkeltes hjerte.

På dommens dag skal de tre møtes igjen. Hvordan blir møtet mellom Jesus og den røveren som hang på hans venstre side?

I sine siste timer på jord kunne han både se og høre Jesus. Men det endret ikke holdningen i hans hjerte. Han var ikke i tvil om at han skulle dø. Likevel hadde han bare spott til overs for Frelseren.

Denne mannens død er en rystende advarsel mot å utsette omvendelsen til dødsleiet. Man skulle tro at han hadde alt å vinne og ingenting å tape på å omvende seg. Likevel gjorde han det ikke. Han døde på samme måte som han hadde levd.

Mange hadde lidd samme skjebne. De utsatte stadig det viktigste av alt i livet. Til sist var det for sent.

I dag er det ikke for sent. Djevelen forsøker å få deg til å tro at det er det, hvis du gjennom mange år har stått imot Herrens kall. Du må ikke tro ham. Tenk på røveren som hang ved Jesu høyre side. Han fikk sin sak i orden med Jesus i de siste timene av livet sitt.

Når Herren kaller, er det nådens tid – tid til å bli frelst. Du skal ikke vente med å komme til du syns du er slik du bør være. Den dagen kommer aldri. Du må komme som du er.

Det gjorde en fortapt røver. Ikke noe annet kunne han vise til enn et syndig liv. Ikke noe kunne han forta seg. Hendene hans var naglet til korsplanken. Men han ba Jesus om nåde. Det er veien for deg, for meg og for hver eneste synder på jord. Be Jesus om nåde! Da får du være med ham til Paradis. 

Fra ” Ett er nødvendig”. 31. august