Artikel nr 11 fra blad nr 1-2021
Emne: Kristen Misjon
Fra nødsarbeidet i India


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Steinar Handeland

Han forteller om nødsarbeidet indiske medarbeidere til Evangelistens Misjonstjeneste står i: Stor var nøden mellom de mange fattige, kasteløse og slitne jordarbeidere i delstatene Andhra Pradesh og Telangana, der våre samarbeidspartnere i BA og EHH fikk et veldig hjelpearbeide med alle syke og sultne fra korona-pandemien i opptil 30 % av befolkningen. Enkelt sagt: Stor var nøden før i fattige strøk, verre har det blitt nå med denne dødelige koronasykdommen!

Det er leder Bob Luke Gandi i Bethel Assembly (BA) og brødrene Prasant og Juhani Halonen i Evangelisten Helping Hand (EHH) som tar seg av det store hjelpearbeidet det norske misjonsfolket sender midler til i helsearbeidet og matutdelingen mellom de syke i landsbyene. India har jo enorme 1. 3 milliarder sjeler, og mange millioner er koronasmitta! De er utrolig takknemlige for den hjelpen norske givere har sendt i 2020 gjennom EMs kontor i Kristiansand.

Evangelistens Misjonstjeneste (EM) har i 50 år sett en utrolig vokster i byer, landsbyer og risbygder utover landet i Bengalbukta. Der driver EHH sine distrikt i nord og BA sin distrikt i sør ved elva Godavari opp mot Hyderabad. Vi ser at nesten 1000 menigheter drives av 470 pastorer, evangelister og bibelkvinner. Nå er det vanskelig for menighetene å klare seg, fattige folk som de er fra før. Vi fokuserer på et aktuelt hjelpearbeide for de spedalske, alders- og barnehjem, sykurs og bibelskole, kirkebygg og helsearbeide, radio- og TV-arbeide i storbyene, der de har strøm.

40 anafalbeter, fattige jungelstammer

Her vil vi fokusere på et stort jungelområde i Anantagiri med 40 stammer og tusenvis av fattige, analfabeter, syke og hjelpeløse mennesker, glemt av alle! Men ikke av Bob Luke, som er de analfabetes stemme og peker på deres nødvendige behov: Helsehjelp og skole, medisiner og mat, vann og hjem! Bob Luke brenner for alt disse fattige stammene ikke har fått i århundrer her i de store jungelområdene med kjempetrær. Her har de klart seg med lite, og ingen vil gi dem noe! Men Bob Luke har løftet fram deres nød gjennom EM sitt blad i Norge og Evangelistens lesere, bønne- og misjonsfolket har svart på nøden og gått inn med store gaver, særlig i EHH, men nå er det BA- distriktet som står for tur: Framnes kristne videregående skole har samlet inn 1, 2 millioner kroner til BA og EHH.

10 - årig grunnskole

I Anantagiri står 1200 barn klar og ber om den skolegang bestemor og -far ikke fikk, den skolegang heller ikke barnas foreldre fikk, og som vi håper 400 barn skal få starte i første klasse på. Riktignok har koronasykdommen gjort det vanskelig å drive for fullt, men det er kjøpt inn mye byggemateriale og støpingen av skolebygget går sin gang. Første byggetrinn for 1. - 5. klasse og ungdomstrinnet for 6. - 10. klasse i to etasjer. Siden jungelområdet også har farlige tigrer, er det ønske om et internat med matsal og mange sovesaler, når faren er så stor at barna ikke kan gå hjem en dag tigeren er observert. Da må de kunne være trygge inntil de får væpnet vakt på de smale jungelstiene. Dette vil koste over 3 millioner på sikt.

Hospital for jungelstammene

Jungelområdet har ikke strøm og bilveier. Folk har vandret i århundreder under disse store trærne i tett jungel. De dyrker det de kan av frukt og ris, jakter og holder noen høns og gris. Fødsler og sykdom, eldres plager og analfabeter sliter veldig i hverdagen! Sykehus finnes ikke i mils omkrets, og ingen har penger til å skaffe seg hjelp? Trengs det et hospital for jungelstammene? En operasjonsstue, et røntgenapparat, medisiner og utstyr, senger og matsal, fødestue og liggerom? Vi synes hospitalet må bygges for minst en million kroner, med utstyr og senger.

Vi har alt en lege, dr. Nissi, som arbeider i Nallajerla, 6 timers kjøring derifra, der vi også forsøker å bygge en ny kirke med administrasjonssenter i distriktet! Der også trengst det mange hundre tusen kroner, for å fullføre det de sliter og bygger på idag!

Nå er det hospitalet vi fokuserer på. Det ligger på samme tomta som skolen i Anantagiri og dette kan bli et flott skole- og helsesenter i Anantagirijungelen for tusenvis av mennesker i 40 jungelstammer! Tenk det skal vi få være med på: Bringe evangeliet - det viktigste av alt til analfabeter. Og når de kan lese, har vi Bibler på teluguspråket til dem, med budskapet vi er utsendt fra Himlen for å bringe dem: Jesus, Guds Sønn, har betalt deres skyldbrev på korset, så de kan få ta imot en fullkommen frelse, som Heb 7,25 sier!

Legger ved noen bilder fra misjonsarbeidet i BA!

Hjertelig takk om du og mange av dere kan bli givere til Anantagiri i jungelen i India! Store eller små gaver, alt takker vi hjertelig for! Bruk EM sitt banknr. 3000.13.11391 eller Vipps nr 131251, merk gaven "Anantagiri".

Gud velsigne hver en glad giver!