Artikel nr 07 fra blad nr 1-2021
Emne: Bokklipp
Søk Herren!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Ludvig Hope

«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!» Jes 55,6

Så lenge nådetiden varer, er Herren å finne. Den dør han åpnet for oss i Kristus, står åpen for alle. Like så lite som noen annen enn han kan lukke opp, like så lite kan andre lukke den igjen. Han har nøklene til døden og dødsriket, bare han lukker opp og igjen.

Men så har han også sagt oss at dagen kommer da han lukker igjen. Og så legger han oss på hjertet, at den som vil bli frelst, må søke ham mens han finnes. Ingen kan selv bestemme tiden for sin omvendelse. Den som vil til himmelen må kjøpe den beleilige tid. Ikke et eneste menneske ville ha den minste tanke om å søke Gud dersom han ikke søkte oss først. Vi fikk nok gå rolig i våre synder hvis ikke Guds ånd uroet oss. Først når han banker på, kan vi lukke opp, dersom vi vil.

Du som nok vil til himmelen, men som selv vil ordne med tiden når du skal vende om, du glemmer at dette er et satans bedrag. Mange, mange som tenkte likedan som du, ble aldri frelst. Det er når Herren søker deg at du kan søke ham. I dag er vår dag, morgendagen eier Gud alene.

Også du og jeg som fant fram til frelsen, har fått vårt «mens han finnes», også vi må kjøpe den beleilige tid. Drar vi oss unna Guds nåde, står faren også for vår dør.

( Fra «Et ord i dag»)