Artikel nr 03 fra blad nr 1-2021
Emne: Sang
”Synd’re Jesus tar seg av”


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

”Synd’re Jesus tar seg av”

Blant de sangtekstene som har betydd noe spesielt for meg opp gjennom årene, hører den tyske salmen ”Jesus nimmt der Sünder an” av Edmund Neumeister. Vi har en sang av samme forfatter i Sangboken, som er kommet til oss via en amerikansk bearbeidelse. Jeg vet ikke om utgangs­punktet kan være det samme, men den er i så fall svært omarbeidet, forkortet og forenklet, og har fått en helt annen rytme og tone.

Nedenfor er et forsøk på oversettelse av den originale salmen på åtte vers.

Kan synges på melodien: ”O du min Immanuel” 

Synd’re Jesus tar imot!
Si det trøstebud til alle
som den rette vei forlot
og til avvei lot seg kalle.
Her er frelse som Gud gav:
Synd’re Jesus tar seg av!
I min nød jeg kommer nå,
mine synder jeg bekjenner.
Kjære Frelser, la meg få
all den nåde som du sender,
så jeg trøst i ordet har:
Jesus syndere mottar!
Vi er ingen nåde verd.
Men Gud har det klart i Ordet
med sitt løftes ed erklært:
Nådens port for hver som tror det,
helt og fullt han åpnet har –
Jesus syndere mottar!
Nå har jeg frimodighet
selv om syndene er røde.
Jesu blod er det jeg vet
som gjør synden hvit som snøen,
så i tro jeg vitner det:
Jesus mottar syndere!
Når en sau på villspor går,
trenger den en trofast gjeter.
Jesus minnes sine får,
til han finner dem, han leter.
Vår villfaring han tilgav.
Synd’re Jesus tar seg av!
Min samvittighet er nå
fri om loven vil anklage.
Han som frikjent lar meg stå,
han bar selv min skyld og plage.
Bort med all fordømmelse:
Jesus mottar syndere!
Kom nå, alle, kom til han!
Kom nå, du som synden tynger!
Han er den som gjøre kan
til Guds barn en stakkars synder.
Tro det ord du fra ham har:
Jesus syndere mottar!
Jesus syndere mottar.
Også jeg får dette kjenne.
Himmelen han åpnet har,
så mitt liv kan salig ende.
Med den trøst jeg går i grav:
Synd’re Jesus tar seg av!

Overs.: Guttorm Raen