Artikel nr 18 fra blad nr 6-2020
Emne: Påske
Både i gode og onde dager


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Carl Fr. Wisløff

På en god dag skal du være ved godt mot, og på en ond dag skal du tenke på at Gud har gjort den og, likeså vel som den andre –. (Pred 7,14)

På en god dag er det lett å leve; en trenger ikke mye oppfordring til å være ved godt mot når en slik dag kommer. Det går av seg selv.

Likevel sier Guds ord: Vær ved godt mot på en slik dag. Du har lov til det! Og du skal ikke ta motet og gleden fra deg selv ved å grue for at morgendagen kanskje ikke er like bra. Gled deg på den gode dagen når du har den!

Men så kommer den onde dagen. Ja, for alle får slike. Det hører med til menneskelivets vilkår. Og de dagene kan være så tunge at vi ikke skjønner hvordan vi skal kunne bære dem.

Legg merke til hva Gud sier om en slik ond dag. Herren sier ikke at du skal være like glad på en ond dag som på en god dag. Du har ingen plikt til å stråle av glede når livet er vanskelig. Det er ingen kristenplikt å late som om en er lykkelig når hjertet er tungt.

Nei, se hva Ordet sier. Du skal tenke på at Gud har gjort den dagen og, likeså vel som den andre.

Det vi skal gjøre, det er å tenke på at Gud er med i det som er tungt og uforståelig, like meget som i det som er godt og gledelig.

Dette kan verken du eller jeg forklare for vår forstand. Det vesle vettet vårt strekker ikke til for å forstå Gud. Vi kan bare lese i Bibelen og se hva Ordet sier.

I eldre tider skjelnet de evangeliske lærere mellom Guds velbehagelige vilje og Hans tillatende vilje. Ikke alt som skjer svarer til Guds egentlige, gode vilje. Men han kan tillate at noe skjer, og så er han med i dette også, for å vende alt til det gode for dem som elsker ham. (Rom 8,28).

Det skal du tenke på når dagene blir onde. Den gode Gud er aldri langt borte fra dem som hører ham til. Det skal du minne deg selv om, og så skal vi engang få se at det var sant. Gled deg når dagen er god. Og glem ikke at Gud er med deg om dagen blir ond. Du som er et Guds barn ved troen på Jesus, skal huske: Dette gjelder meg!

(Fra ”Daglig Brød” 26. juni. Lunde Forlag 1983, 2. opplag.)