Artikel nr 18 fra blad nr 5-2020
Emne: Bønn
Bønn


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss


Vi takker deg og priser deg, all nådes Gud, og ber deg at du ved din store nåde, ved din gode Hellig Ånd og for Jesu skyld, vil tenne troen i våre hjerter, så vi må være arvinger for Jesu skyld til alle dine løfter. Gi oss ved din Ånd, at vi må få se med vårt åndelige øye at de løfter oppfylles på oss her i tiden som av deg er beregnet på å oppfylles her i tiden. Og gi for Jesu skyld, at de andre løfter som du skal oppfylle ved Jesu gjenkomst og i evigheten, må bli oppfylt på oss etter det levende håp vi har til deg i vår Herre Jesus. 

Amen. 

Bønnen er hentet fra boken ”Velsignelsen i Kristus Jesus” 1953