Artikel nr 07 fra blad nr 5-2020
Emne: Aktuelt emne
Et ord til nye studenter


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Per Bergene Holm

Daniel var utpekt til å ta del i et treårig program for nye ledere i Babel. Det var mulig å gjøre karriere, om han spilte sine kort riktig. Men så står det om Daniel at han satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Maten stred mot spiseforskriftene Gud hadde gitt ved Moses.

Hvor sære måtte ikke de andre mene at Daniel og vennene var! Var det nødvendig å ta det så nøye med maten, var de ikke slaver under andres herredømme? Forstod ikke Gud at de ikke hadde noe valg?

Men Daniel ba vennlig om å få følge sin overbevisning, og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet. Det fulgte respekt med Daniel. Han hadde integritet. Og Gud var også med i hans studier. Daniel fikk erfare at å frykte Gud er begynnelsen til visdom! Daniel og vennene skulle bli satt på hardere prøver, om de ville bøye kne for Nebukadnesars gullbilde (Dan 3) eller ikke be til noen andre enn kongen (Dan 6). De seiret i sine hjerter og lot seg ikke friste til fall fra Gud. De seiret fordi de satte sin lit til Gud og fulgte hans ord, uten hensyn til hvilken hån, motstand eller risiko de da løp, menneskelig talt.

Det er mange som nå skal ta fatt på studier. Mange urene retter settes fram, både i det sosiale studentlivet og gjennom studiene. Lykkelig den som lik Daniel setter seg fore i sitt hjerte å ikke gjøre seg uren, verken ved å ta del i det som gjør livet urent, eller ved de lærdommer og ideologier som det i dag kreves at en tar til seg. Lykkelig den som i sin samvittighet er bundet til Guds ord (jf Apg 24,16).

Vi trenger kristne som studerer naturvitenskap og kan øve kritikk mot dens ugudelige og kvasivitenskapelige evolusjonslære som er en hån mot Skaperen. Pride-ideologien som bryter med de mest grunnleggende skaperordningene, er snart inne i alle fag. Her trengs kristne som kan møte denne gudløse ideologien med sann og ekte kritikk i troskap mot Skriften og ut fra sann vitenskap. Evolusjonslære og Pride er to av vår tids gullstatuer som det kreves at vi bøyer kne for. I Nebukadnesars statue gikk sekstallet igjen i målene. Det er det falne menneskets tall, uten Gud, som om uka bare består av arbeidsdager. Det er mennesket uten Gud, uten noen syvende dag. Pride har bare seks farger i sin regnbue, oftest uten den himmelblå fargen. Ingen Gud og ingen himmel. Det er det dyriske menneskets flagg!

Du som hører Jesus til, vær frimodig! Bekjenn din tro på Gud og hans Ord der det kreves at du bøyer kne. Spis ikke alt som settes fram for deg. Regn med at Gud også er med deg, slik han var med Daniel og vennene! Heis korsets flagg!