Artikel nr 04 fra blad nr 5-2020
Emne: Bladklipp
Forakt for Ordet . . .


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

I dag kan en være en kristen med få eller ingen ord. Det er ikke ord som er viktig, men den personlige innstilling. Er den i orden, er en frelst uavhengig av om en hører og leser Guds ord eller ikke.

Det har ikke alltid vært slik. Da mange forlot Jesus, sa han til sine disipler: Vil også dere gå bort?

Peter tar ordet for alle og forsikrer at det vil de ikke, og vi skal legge merke til grunnen: Jesus har det evige livs ord. Disiplene kan ikke vende ryggen til Jesus, da mister de hans ord. De har fått så god smak på Ordet at de kan ikke leve uten å høre det. Ordet gir dem det evige liv. Det er det største og mest meningfyllte.

Ikke gjerninger, men næring

Noen oppfatter bibellesing, bønn og forkynnelse som gode gjerninger en kristen skal gjøre. En ser ikke at det er tale om noe helt annet. Troen lever av Guds ord. Det er daglig brød. Får ikke troen næring, dør den.

På bibelskolen har vi igjen ønsket et elevkull velkommen. Under presentasjonen første kvelden er det anledning til å si litt om de forventninger de har, og det er det mange som gjør. Flere sier at de er kommet for å lære å kjenne Bibelen bedre. De ønsker med det å selv bli velsignet og bli til velsignelse.

Som lærer kan en ikke annet enn glede seg hver eneste gang en møter lengselen etter Guds ord.

Opplevelsen av Guds nærvær og kraft har alt for stor plass i mange sitt kristenliv. Det er det en lengter etter og er glade for. Når det uteblir kommer skuffelse, resignasjon og motløshet inn. Det er noe helt annet når sinn, tanke og hjerte vendes mot Guds ord. Da kan følelser svinge. En kan være kald og død og tom, men troen dør ikke. Den får næring av Ordet.

Forakter du?

Luthers forklaring til det tredje bud sier at vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter hans ord, men holder det hellig, gjerne hører og lærer det. Hva er forakt? Det er ikke først og fremst et spørsmål om forakt for Ordet, men å unnlate å høre og lære det.

Erfaringen bekrefter det. De begynte så godt – gode velmente kristne, som det ikke er noe å si på – bortsett fra det ene: Ordet ble sparsomt i deres liv. I dag kan deres åndelige liv sammenlignes med en rykende veke, ja, noen ganger mindre enn det.

Helt annerledes er det med dem som stadig tilegner seg Guds ord. De erfarer at Guds tilsagn til Josva ikke bare gjelder ham: Denne lovbok skal du alltid ha på dine lepper og akte vel på å gjøre alt det som står skrevet i den; da vil det gå deg vel, da vil du ha lykken med deg. Vi møter det også sterkt i Salme 1: Lykkelig er den som har sin glede i Herrens ord, og som igjen og igjen lytter til Ordet og tar det til seg.

Vær ikke nøysom!

Gud dekker bord for oss. Han ønsker ikke at vi skal holde oss tilbake, men lukke munnen vidt opp. Gjennom troen på Jesus, har Herren ført oss inn i Ordets verden, hvor vi med undring må si: Om det som står her er sant, da ser mye helt annerledes ut enn jeg kunne tenke meg. Du trenger ikke være i tvil: Skriften kan ikke rokkes. Gud står inne for sitt ord. Det er troverdig, slik som han er det.

I dag er nådens tid

Noen ganger skal det jordskjelv til for å føre en kristen tilbake til Ordet. Andre ganger kan en liten artikkel som denne gjøre det.

Kom når det innbys til møte. Finn fram din Bibel. Les et lite stykke hver dag. Les det gjerne om igjen flere ganger, så har det lettere for å bunnfeste seg. La ikke en dag være uten bønnens kontakt med din Fader.

Du er rik!

Mange går til Bibelen for å få hjelp i konkrete vanskeligheter. De trenger oppmuntring og trøst. Det er sant og godt. Men Guds ord vil mye mer enn å hjelpe oss gjennom alt det vanskelige vi møter i livet. Det vil føre oss inn i en erkjennelse av rikdommen i Jesus. Ordet vil ikke bare vise deg Kristi herlighet, men din egen. Det er noe som går langt ut over hva du kan oppleve, tenke og føle. Hva det inneholder at du eier hele den himmelske verdens åndelige velsignelse i troen på Jesus, kan du bare holde fast på når Gud til stadighet får lov til å lukke deg inn i denne rikdom gjennom sitt Ord.

Forakt ikke Kristi fylde. La ikke Gud stå med en uendelig rikdom til deg uten å kunne få lov til å gi den til deg. Han vil gi deg den gjennom sitt ord.

(Leder i "Båndet" nr.5-2000, oversatt til norsk)