Artikel nr 03 fra blad nr 5-2020
Emne: Dikt
Det flyter en elv så stille


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Birgit Stenberg Saxe

Det flyter en elv så stille
ut fra Guds eget ord.
Det var dét han så gjerne ville:
å mette oss ved sitt bord.
Det flyter en elv så stille
av visdom og kjærlighet,
så du i din hverdag kan skille
hva du vil og Herren ville.
Det flyter en elv så stille,
tilgivelsens nådeelv.
Din såre fortapte sjel
finner ro, og all ting blir vel.
Det flyter en elv så stille
av håp om ny himmel og jord,
der Jesus er alt vi ønsker,
vi priser hans nåde stor.
Det flyter en elv så stille,
velsignelsens nådeelv.
Der lyder hans ord så milde
til deg som sitter og skjelv.
Det flyter en elv så stille
av fryd for det nye hjem
som Jesus i himlen bereder –
Han selv vil oss føre frem.
Så drikk av den elv så stille
så ofte du bare kan;
vær rolig og la deg fylle
av nådens levende vann.


Dette diktet ble til våren 2020 i takknemlighet over at vi har så rik tilgang til Bibelen. At Guds ord er levende og gjør noe med oss når vi hører eller leser det. Takk til Jesus! 

Diktet kan med små tilpasninger synges på melodien til gjendiktningen av Salme 23 i Sangboken (nr. 365). 

Birgit Stenberg Saxe