Artikel nr 17 fra blad nr 4-2020
Emne: Bokklipp
Hvordan møter vi ondskapens åndehær?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Øivind Andersen

Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, som I fordum vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn”. Ef 2, 1-2.

På hvilken måte møter vi ondskapens åndehær?

Først og fremst møter vi den gjennom den kjensgjerning at alle som ikke er omvendt til Jesus og født på ny, står under denne makts innflytelse!

Guds ord taler om høvdingen over luftens makter. Det er djevelen. Han er virksom gjennom en innflytelse som ikke noe menneske kan unndra seg så lenge det ikke er en kristen: ”Den ånd som nå er virksom i vantroens barn!”

Vantroens barn” er et hebraisk uttrykk som betyr: De vantro, de som ikke tror på Jesus. Det omfatter alle som ikke tror på ham.

Hele verden ligger i det onde,” sier Guds ord. Ikke noe menneske kan unndra seg den sataniske innflytelse. Den møter oss i alle såkalte retninger, i tidsånden, i moter, i omgangstone og i så meget av samme sort som det er umulig å sette navn på.

Det dreier seg kort sagt nettopp om innflytelse, den onde innpuls, som menneskene ikke skjønner en ond, og som de ikke innser at de er under innflytelse av.

Bare én ting kan redde oss fra den! Det er å komme under en innflytelse som er sterkere enn den som kommer fra Satan og ondskapens åndehær, og som hersker over menneskene.

Denne innflytelse finnes bare i Jesus, hans Hellige Ånd og hans ord.

Guds ord – og det alene – kan bryte ned og fri menneskene ut av den innflytelse de ellers er undergitt, og som fører dem i fortapelsen, hvis ikke Guds ord får gripe dem!

Det farligste et menneske kan gjøre, er derfor å avvise og motstå Guds ord!

(Fra ”Ved kilden” 17. oktober )