Artikel nr 14 fra blad nr 4-2020
Emne: Bladklipp
Hvordan vi får del i den frelsende tro?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Peder Mikkelsen

«Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord» (Rom. 10,17).

Troen kommer. Legg merke til dette uttrykk – troen kommer. Det er altså ikke deg som skal skape troen. Nei, troen, den faste overbevisning, er noe som kommer. Men hvorfra kommer denne troens overbevisning? Troen kommer av hørelsen – altså ikke fra en prestasjon av tro og ikke av følelsen.

For å finne visshet om dine synders forlatelse, skal du altså ikke føle etter, men høre etter. Det du skal legge øre til og høre, er Kristi ord, ordene om Jesus. Ordene om hva du eier i ham, og løftene om frelse ved hans blod.

Det er her du kan ta så grundig feil. I stedet for å holde deg fast til Guds ord, ser du på deg selv og graver i ditt eget hjerte for å finne noe som du kan trøste deg ved der.

Men i deg selv – i dine følelser og i dine erfaringer, vil du aldri finne noe som gir deg visshet om at du er et Guds barn.

David sa til Gud: «Ditt ord er lys». Det er sant, og Guds ord er det eneste lys når det gjelder spørsmålet om din frelse.

Uansett hvor godt eller dårlig du føler det i ditt indre, kan det ikke si deg noe om hvordan din sak står for Gud. Det kan bare Guds ord! Vend derfor ditt sinn mot Guds ord når du er i nød, og Ordet skal berge deg. For Gud har selv sagt i Jes 55,3: «Hør på meg, så skal dere leve».

Vær derfor ikke opptatt av om du tror, men vær opptatt av troens gjenstand – Jesus og ordet om Ham.

Troen er intet i seg selv. Men det troen griper om i Ordet, frelser. Hvis du føler du mangler troen, så glem troen og vend deg til Jesus. Troen kommer av det som høres.

Det er utrolig stort at Gud har ordnet det slik at vi blir frelst gjennom vår hørsel, og det går ofte noen tid innen vi riktig fatter det. Til å begynne med tror vi at vi selv skal omvende vårt eget hjerte.

Det Bibelen kaller frelsende tro, må virkes av Guds Hellige Ånd i oss. Gud må åpenbare for vårt hjerte hva vi har i Jesus, så vårt hjerte fatter tillit til Ham.

Det skjer altså ved Guds ord. Ikke gjennom våre anstrengelser, men gjennom vår hørsel. Men det er noe Gud må gjøre i våre hjerter for å få oss til å høre på den måten. La oss kalle det lovens gjerning.

Mens vi lytter, arbeider Gud med våre hjerter. Før tilliten til Jesus skapes, må du miste troen på deg selv. Og her vil du oppdage om deg selv at du i bunn og grunn er ond.

Så står du der og opplever det helt umulig både å bli og å leve som kristen. Da er du der du for alvor kan høre evangeliet.

Gud har gitt deg ører og hørsel. Jesus kommer personlig til deg i det ord som taler om Ham. Han sier selv at de ord Han har talt, er ånd og liv. De taler ikke bare om Ånden, de viser ikke bare vei til livet. Men Guds Hellige Ånd og selve livet er i dette budskap.

Der dette budskap gjennom hørelsen går inn i ditt hjerte, går Jesus personlig inn i hjertet med sitt åndelige liv.

Derfor gjelder det fram for alt om å høre, lese, synge og samtale om Jesus.

(Fra Nyt Liv. Oversatt fra dansk)