Artikel nr 12 fra blad nr 4-2020
Emne: Dikt
Bibelen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Anbjørg Helland Sævareid

Bibelen er ufeilbarlig
den er helt igjennom sann.
Bare stol på hva den lover.
Drikk av livets kildevann
Her er føde på din reise
Her er lykten for din fot.
Lever du ved denne kilden
får du kraft og lys og mot.

Bi på Herren i din avmakt
og hans fred vil fylle deg.
Be om bønnesvaret drøyer.
Han har planer for din vei.
Len deg tillitsfullt til Jesus
Han kan mer enn du forstår.
Du får hvile i hans løfter
Du er frelst ved Jesu sår.

Bi på Herren, det skal lysne.
Og fortell ham om din tvil
Be med sukk som Ånden tolker.
Ditt behov han kjenner til.
Len deg opp til Jesu hjerte
slik Johannes fant sitt sted.
Trygge hvileplass i stormen
Her hos han skal du få fred.

Salme 119,116
”Hold meg oppe etter ditt ord, så kan jeg leve, 6og la meg ikke bli til skamme i mitt håp”.

Annbjørg Helland Sævareid
(Fra boka ”Nardussalve”)