Artikel nr 08 fra blad nr 4-2020
Emne: Bokklipp
Hvilken Kristus?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av sokneprest Erling Ruud

”For jeg vil ikke vite noe iblant dere, uten Jesus Kristus og ham korsfestet.” 1 Kor 2,2

Finnes det mer en én Jesus Kristus? Svaret er så absolutt: nei. Allikevel må vi stille spørsmålet: hvilken Kristus er det som blir forkynt? Hvilken Kristus vil folk tro på? I Korint var det mulig at noen trodde på en annen Kristus enn den Paulus hadde forkynt, og dette er mulig også i dag i den kristne menighet.

Justin Martyr som levde omkring år 100 til 165 skrev: Mange ånder er gått ut i verden, og deres kjennetegn er store tankegaver, talenter og lærdom. Du kristne! se nøye etter. Spør etter naglemerkene!

Om noen taler vakre ord om Kristi edle skikkelse, om hans omsorg for de fattige, små og undertrykte, om hans kjærlighet til de syke og lidende, eller om hans uforsonlige kamp mot hykleri, men ikke taler om hans lidelse, hans død og blod på korset som vår stedfortreder, da er det en falsk Kristus som blir forkynt!

Folk er redde og lar seg advare når falske pengesedler er i omløp. Men mange godtar ukritisk enhver forkynnelse av en hvilken som helst tenkt eller laget Kristus.

Vår natur er slik at vi best liker en logisk og forståelig Kristus, en menneskelig fører. Men en fører er ikke nok for fortapte syndere. Det er en Frelser vi må ha. Og det er Kristus korsfestet og han alene som kan frelse.