Artikel nr 03 fra blad nr 4-2020
Emne: Sang
O, tenk hvor stort!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Carl Breien

O, tenk hvor stort!

O, tenk hvor stort at jeg har smakt Guds nåde,
får tro at han min synd har glemt, forlatt.
Jeg fikk se inn i korsets store gåte –
:,: nå lyser dagen etter mørke natt. :,:
O, tenk hvor stort, nå har jeg funnet hvile,
mitt sinn er lægt, og fylt de dype savn.
På Herrens veger nå jeg glad vil ile
:,: mot målet fram i min Gjenløsers navn. :,:
O, tenk hvor stort, mitt liv er i Guds hender,
hva enn der skjer, meg inte skade kan.
Det onde til velsignelse han vender,
:,: nå lyser dagen etter mørke fram. :,:
O, tenk hvor stort at jeg har smakt Guds nåde.
I liv, i død han er min fred, min skatt.
Jeg fikk se inn i korsets gåte,
:,: nå lyser dagen etter mørke fram. :,: