Artikel nr 02 fra blad nr 4-2020
Emne: Andakt
Kjærlighet til sannheten


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Hans Erik Nissen

» .. ., fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst.» (2 Tess 2,10)

Mange skal bli ledet vill i tiden umiddelbart før Jesu gjenkomst. Løgnens makt skal ta til. Ja, Satan skal endatil forsøke å føre de utvalgte vill, og frafallet skal bli stort.

Hvorfor?

Fordi spørsmålet om sannhet ikke lenger blir stilt.

Er noe til hjelp for et menneske, blir det av de fleste ansett for å være godt. Alt det som skaper glede, fred og harmoni i livet, har selv mange kristne vanskelig for å si nei til. Mange spør ikke om en lære er sann, men om den virker.

På den måten er det lett å bryte ned grenser. Først skjer det mellom kristne kirker og dernest mellom religionene. Det hevdes at vi alle er på vei mot den samme Gud, selv om vi nærmer oss ham fra hver vår side.

Slike tanker er med på å bane vei for en allianse mellom alle religioner i gjensidig anerkjennelse av at vi – dypest sett – vil det samme.

Men det er løgn. Det gis bare èn vei til Gud, og den veien er Jesus. Han alene er veien, sannheten og livet. Det er frelse bare i troen på ham.

Den sannheten elsker et Guds barn. For den er han villig til å lide og dø. Og denne villigheten vil bli satt på prøve. Vi er på vei mot en verden der alle skal være enige om overordnede holdninger og mål.

Den antikristelige tiden blir en prøvelsens tid for Herrens folk. Da er det nærliggende å bli grepet av frykt og angst. La ikke det skje. Sett din lit til Jesus. Han vil ikke slippe deg.

Du skal ta imot kjærlighet til sannheten . Den er ikke avhengig av hvor mange som slutter seg til den. Gud har talt. Det han har sagt, står fast.

Vær en av de få som er sannheten tro til det siste. Du skal ikke bli til skamme. Det innestår Gud for.

(Fra «Ett er nødvendig», 28.august)