Artikel nr 12 fra blad nr 3-2020
Emne: Minneord
Erik Øistein Høiby til minne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Olav Hermod Kydland

Erik Øistein Høiby ble forfremmet til herligheten 19.12.2019 og ble begravet fra Borgestad kirke i Porsgrunn 29.01.2020.

Med Erik Høiby har en kjær forkynner og misjonsmann lagt ned sin vandringsstav og fått en salig møte med sin frelser og herre, Jesus Kristus.

Jesus sier selv: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.»

Erik ble født 15.05.1937 på Hamar. Han tok latinlinja ved Katedralskolen på Hamar og hadde tenkt å studere teologi ved MF, men han ble anbefalt heller å ta Bibelskolens toårige predikantkurs i Staffeldtgate i Oslo.

Erik ble en kristen som fjortenåring på en landsleir på Bjerkely ungdomsskole i 1951.

I Hamar ble Erik aktivt med i Det kristelige student og gymnasiastlaget. Han var også en tid formann i i ungdomsforeningen i Hamar gamle misjonshus.

Erik ble tidlig moden som kristen. Allerede som 20-åring ble han sendt av Hedmark Indremisjon til Eidskogen ved svenskegrensa for å forkynne evangeliet.Ved Guds nåde fikk han lede mange til en levende tro på Jesus Kristus.

Da han var ferdig på bibelskolen, ble han kalt til forkynner i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap (1959-1966), senere til sekretær i Askim Indremisjon (1966-1968), og deretter til kretssekretær i Skien krets av Santalmisjonen (1968-1989). I 1989 ble han bibellærer i Langesundsfjordens Indremisjonsselskap fram til 1996. Etter en hjerteoperasjon i 1996 fortsatte han som forkynner, blant annet i «Ja til Livet.»

Vi i Stiftelsen På Bibelens Grunn har mye å takke Erik for. Undertegnede ble kjent med ham etter at han bestilte Bibelsk Tro. Senere har han selv bidradd med flere oppbyggelige artikler i bladet som han satte stor pris på. Han har også talt på møter for Bibelsk Tro.

Erik er også bidragsyter til andaktsboka «I lys av Ordet» som ble utgitt av Stiftelsen På Bibelens Grunn i 2000.

Allerede på bibelskolen begynte Erik å studere Bibelens profetier og de siste tider. Dette kommer klart fram i taler, bibelforedrag, artikler og i bokform. I 2010 ga Stiftelsen På Bibelens Grunn ut hans bok «Våg å stå som Daniel». Det er en innføring og tolkning av Daniels bok. Boka vitner om en grundig og tillitsfull holdning til Bibelen.

Selv om vi ikke møttes så ofte i den senere tid, så var det godt å snakke med Erik i telefonen. Vi hadde gode samtaler om mange forskjellige tema. Han var svært opptatt av kristendommen stilling i Norge og gremmet seg over all liberal teologi.

Derfor var han alltid villig å være med som underskriver ved ulike opprop.

Erik var en uredd og trofast tjener i Guds rike. Gud hadde utrustet han med forskjellige nådegaver, og det ble til velsignelse for mange tilhørere.

Hans kone, Inger, døde for flere år siden, men han etterlater seg barn, barnebarn og oldebarn. La oss huske på dem framfor nådens trone!

Lyser fred over Erik Øistein Høibys gode minne!

Olav Hermod Kydland