Artikel nr 03 fra blad nr 3-2020
Emne: Sang
Eg kan ikkje anna...


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Nils Dybdal-Holthe

Melodi: Jag kan inte rekna dem alla... 

Eg kan ikkje anna enn takka
for livet som vart meg til del,
at ingen på spira mi trakka
i livet sitt mangslungne spel.
Eg kan ikkje anna enn vona
på nåde og miskunn og trøyst,
eg, syndar i alt, må få koma
og høyra di kjærlege røyst.
Eg kan ikkje anna enn lova
den Herre som fridom meg gav,
for livets ugløymande gåva
for nådens utøymande hav.
Eg kan ikkje annan enn venta
på ropet som lyder ein gong,
då Frelsaren sjølv vil meg henta
til englanes heilage song.
Eg kan ikkje annan enn opna
mi tome og skjelvande hand,
og ta imot alt det du sender
på veg mot det ovsæle land.
Eg kan ikkje anna - så hjelp meg.
Eg snublar kvar einaste dag.
Så fatig og rådlaus på villsteg
eg bed: lat meg gå i ditt lag.
Eg kan ikkje anna enn leva
i tru på det reinsande blod,
som fløymde frå Frelsarens hjarta
og vaskar meg heilkvit og god.
(juli '93).