Artikel nr 10 fra blad nr 2-2020
Emne: Påske
Bak blodet Om det eneste skjulested og den eneste redning for Guds vrede


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Peder Mikkelsen

«Og blodet på de hus som dere er i, skal være til et tegn for dere; når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi; og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land.» (2 Mos. 12,13).

Guds løfte

Da Farao var blitt forherdet og ikke ville la israelittene reise, sendte Gud plager over egypterne. 10 plager i alt.

I den siste plage skulle alle førstefødte dø, og det ville skje helt uten persons anseelse. Ja, selv blant kveget skulle de førstefødte dø. Men Herren ville skåne israelittene, og det kunne Han med letthet ha gjort uten videre. Han kjente hver eneste og kunne bare ha holdt israelittene helt utenfor.

Men Gud gjorde noe helt annet. Han ga dem et løfte om at hvis de slaktet et kje eller et lam og strøk blodet på dørstolpene, så ville han gå forbi dem. Gud ville at de i tro på Ham skulle gjemme seg bak blodet.

Et bedre skjulested?

Men forestill deg én som ikke ville eller torde la liv og død være avhengig av blod på en dørstolpe – det lød for enkelt. «Nei, la meg selv lage et eller annet som jeg virkelig kan skjule meg bak når Herren og Hans ødelegger går forbi».

Men den natt da Herren og Hans ødelegger kom forbi, var det fullstendig likegyldig hvor smart eller dyktig han hadde laget sitt skjul. Ingen kan skjule seg for den levende Gud. Og uansett hvor trygg han følte seg i sitt skjul, så måtte det koste livet for de førstefødte i dette hus. Både av mennesker og dyr. For det hadde Gud sagt.

Han ville skåne dem som var i ly bak blodet – og kun dem. Han hadde besluttet kun å se etter blodet den dag. Alle andre steder måtte dødsplagen gå sin gang.

Har du søkt ly bak blodet? Jesu blod. Eller er du i ferd med å bygge ditt eget skjul av din fromhetsøvelse?

Uansett hvor langt du selv kommer på fromhetens vei, så vil det alt sammen bli feid til side den dag da din evige skjebne avgjøres. Gud ser nemlig kun etter én ting den dag – han ser etter blodet – om du har søkt ly bak blodet. Det avgjør ditt evige ve og vel.

Trygghet i engstelsen

Den natt da Herren og Hans ødelegger kom forbi, har det kanskje vært en trykket stemning i noen hjem. Noen kunne kanskje godt skjelve litt ved tanken om det dødsalvor som lå over det hele. Men de var i trygghet, selv om de kanskje ikke var så trygge i seg selv. De var jo bak blodet.

Du som har tatt din tilflukt til Jesus og håper på frelse ved Hans blod, kan kanskje godt engstes og skjelve litt ved det hele. Evighetsalvoret kan legge seg inn over ditt sinn. Du engstes kanskje fordi du føler deg som en mislykket kristen. Men din angst kommer av at du ser etter det som Gud ikke ser etter.

Du blir mismodig, når du ser hvor lite åndelig du er. Men Gud ser kun etter blodet. Og Han ser ikke etter om du er engstelig bak blodet. Nei, Han ser kun etter om du er bak blodet.

La den sannhet at Gud alltid ser blodet, og at blodet alltid er nok for Ham, få lov til å senke seg ned og gi ditt urolige hjerte hvile.

Har Jesu blod fått lov til å være nok for deg? 

(Fra ”Nyt liv”, oversatt til norsk)