Artikel nr 04 fra blad nr 2-2020
Emne: Påske
Jesus, hold meg ved ditt kors


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Gunnar Holth

Et jubileumsår – to navn

Vi er inne i et jubileumsår, også når det gjelder sangere og sangforfattere.

La meg nevne to navn: Fanny Crosby og Jenny Lind. Begge født i 1820, altså 200 år siden.

Jenny Lind var en svensk sopran, en av 1800-tallets fremste sangere.

Fanny Crosby var amerikansk salmedikter. Selv om hun ble blind seks uker gammel, skrev hun over 8000 salmer.

Det fortelles om en gang disse to møtte hverandre. Jenny Lind skulle synge på blindeskolen hvor Fanny var elev og senere lærer. Det ble en sterk opplevelse for Fanny. Hun uttaler seg slik etter dette besøket: «Jeg har hørt mange av verdens største sangere, men ingen annen har etterlatt et slikt varig inntrykk hos meg som Jenny Lind da hun sang: ’Hjem, hjem, mitt kjære hjem.’»

Fanny Crosby

Det kan skrives mye om både Jenny Lind og Fanny Crosby.

La meg her kort nevne noe fra Fannys liv:

En feilbehandling førte til at hun mistet synet. Men hun ble aldri bitter. Tvert imot. Hun mente at handikapet gjorde henne skikket til den gjerning hun hadde fått av Gud.

Hennes far døde tidlig. Det ble sorg og fortvilelse. Den unge enken var bare 22 år. Nå ble det mormor som måtte ta seg av lille Fanny mens mor var på arbeid. Mormor var et fantastisk menneske. Det var hun som førte Fanny inn i Bibelens fortellinger og tok henne med ut i naturen. Dette ga henne rike opplevelser og verdifulle kunnskaper. Fanny hadde god hukommelse og lærte store deler av Bibelen utenat. Og mormor fortalte henne om alt som rørte seg i naturen..

Det er derfor riktig å si at det var mormor som åpnet Fannys indre blikk. Barneårene sammen med henne – denne gudfryktige kvinnen – satte dype spor i Fannys sinn. Dette fikk avgjørende betydning for hennes utvikling resten av livet.

Fanny var i en tid en av Amerikas mest kjente personer. Hun var en stor poetisk begavelse.

Med alt hun gjorde ville hun tjene Guds Ord.

I tillegg til det hun skrev av dikt og sanger, var det mange som lyttet til Fannys gripende vitnesbyrd. Når hun talte var det stille i forsamlingen. Ingen tenkte på at hun var blind.

Hun bar alltid sorte briller for å skjule de blinde øynene sine. Det fortelles at hun hadde en helt spesiell personlig utstråling.

Sangen Jesus, hold meg ved ditt kors er skrevet i 1869. Den ble oversatt til norsk i 1876. Oversetter ukjent. Melodien er ved William Howard Doane, amerikansk forretningsmann, sangforfatter og komponist. Sangen var en av favorittsangene til evangelisten Dwight L. Moody og sangeren Ira Sankey.

Doane var Fannys aller nærmeste medarbeider, og betydde mye for henne. Han var en varm kristen og en bønnens mann. Han skrev melodier til de fleste av hennes beste sanger og sørget dermed for at sangene nådde ut og ble kjent. Og han kontaktet ofte Fanny og spilte en melodi som han gjerne ville ha henne til å skrive en tekst til.

En av Fannys enkle og kjære sanger er den som allerede er nevnt og som siteres nedenfor.

Den handler om korset, dette dårskapens tegn som ble Livets kilde!

Ordet om korset står sentralt i den kristne tro.

Denne sangen kan synges og siteres – ikke minst ved påsketider. For meg er den like aktuell hele året – hele livet! 

Jesus, hold meg ved ditt kors,
der er livets kilde!
Fri og åpen for enhver
er dens strømmer milde.
Min sang skal bli om Jesus, den beste trøst jeg vet.
Han kroner mine dager med nådens trofasthet,
han lærer hjertet synge, han er og selv min fred.
Min sang skal bli om Jesus, i sorg og glede med.
Kor:
Ved ditt kors, ved ditt kors
hjelp du meg å være
inntil jeg med skaren stor
gir deg takk og ære.
Min sang skal bli om Jesus, det blødende Guds
Lam som bar min syndebyrde en gang på korsets stam. Han som meg dyrt forløste helt fri fra dødens band
og åpnet villig veien til herlighetens land.
Der ved korsets fot jeg fant
balsam for min smerte,
morgenstjernen klar opprant
for mitt arme hjerte.
Min sang skal bli om Jesus, for han bevarer meg.
Med nåden og med tukten han holder meg hos seg.
Min hjelp har jeg alene i Herrens trofasthet.
Ham vil jeg derfor takke i tid og evighet.
Ved ditt kors, o du Guds
Lam, la meg alltid være,
og i lyset fra ditt kors,
lær meg mitt å bære.
Min sang skal bli om Jesus på veien hjem, den dag
jeg frelst og fri og salig står for hans åsyn glad.
Og der blant alle frelste ved livets klare flod
min sang skal bli om Jesus som løste med sitt blod
.
Ved ditt kors jeg være vil,
våke, tro og lide,
til på himlen strand jeg får
vandre ved din side.

 Enda et navn

Samtidig som Fanny Crosby virket i Amerika, levde og virket Lina Sandell i Sverige.

Ulike verdensdeler – Norden og Amerika – begge ble vekkelsesdiktere.

Ingen kunne ane at disse to skulle bli til noe som helst. Lina helsesvak og Fanny med sitt handikap.

Men Herren velger det som er smått i verden. Lina ble det viktigste redskapet i den rosenianske vekkelsen og Fanny sto sentralt i Moody-vekkelsen.

Begge var oppglødd av evangeliet og fikk et kall: At mennesker måtte bli frelst!

Som motto for begge kan noteres følgende vers, skrevet av Fanny i 1875 og oversatt til svensk av Lina i 1887:

(Doane har satt melodi også til denne sangen. Den kan synges til flere melodier, bl.a.: "Hans navn skal kalles Jesus" og "Kor herleg å få vera ein himmeltone klår").