Artikel nr 11 fra blad nr 1-2020
Emne: CD-melding
“Jesu kjærlighet”


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holth

Ny CD av Gledesbud fra Namsos

La meg først uttrykke beundring og stor takknemlighet for alt godt vi har fått lytte til fra Namsos.

Jeg tenker på barnekoret Unge Røster og ungdomskoret Gledesbud. I flere tiår har disse to kor gitt så mye godt av musikalsk kvalitet og åndelig innhold.

Denne gangen skulle jeg igjen få lytte til en CD av ungdomskoret Gledesbud.

Den tredje utgivelsen.

Tidligere erfaringer tilsa at jeg hadde noe godt i vente. Og jeg ble ikke skuffet.

I en tid hvor "forurensningen" er merkbar også innen kristen sang og musikk, er det desto større å få oppleve lungenes rytme i musikalsk ren åndelig luft – og hvordan sjelen faller til ro når tekst og tone i samklang med evangeliet virkelig oppbygger!

I tonenes verden kjenner jeg ofte på harde påkjenninger. Da er det godt å merke at disse ungdommene, hvor den enkelte er både utøver, vitne og instrument (stemmen), fører meg inn i en annen verden. Da blir alt så annerledes. Da ser en ikke fram til at alt er over, slik det kan oppleves i en del sammenhenger, men en kjenner trangen etter å høre mer..! «Den himmelske lovsang har rikere toner..»!

Og det som her er laget av instrumentalmusikk til mange av sangene – og korarrangementene – er alt med på å bære fram skjønnheten i tonen. Dermed åpner vårt sinn seg innenfra og alt ligger til rette for å motta åndelig mat for sjelen. Hvilket vell av rikdom vi har i sang- og salmeskatten!

Det er Basunen forlag som har gitt ut også denne CD-en. Et lite forlag, men med et stort mål:

«Å synge det gode budskapet om at Jesus Kristus, Guds Sønn, kom til jord for å frelse alle mennesker fra en evig fortapelse. Sangrepertoaret spenner vidt fra enkle tradisjonelle sanger til mer klassiske. Sangene synges som regel til akkompagnement fra piano og keyboard, eller a capella (uten instrumenter). Vår bønn er at sangen og musikken må bli til glede, frelse og velsignelse!» (Fra tekstheftet)

Det må føyes til at her er flere typer instrumenter med dyktige utøvere.

Jeg lytter til disse 16 sangene. Og får lyst til å lytte igjen.. Her er så mange fine detaljer som gleder.

Noen stikkord:

Tonedannelsen, intonasjonen, tekstuttalen, korklangen, instrumentbruken(ikke misbruk), arrangementene, overgangene, solistene, duettene og kvartettene.

Utvalget av sangene. Sentrale kristne tekster og kvalitetsmusikk. Og det hele framføres så levende og med et uttrykk som vitner om at de som synger har noe på hjertet. En vellykket helhet!

Ja, det slår meg: For en lykke for disse unge å få være med på dette! De får en åndelig ballast for livet!

Plassen tillater ikke omtale av hver enkelt av disse sangene. De fleste er kjente, men jeg har også merket meg ukjente, verdifulle tekster og toner.

Enkelte nummer har jeg notert spesielt, men når jeg hører CD-en kan jeg ikke hoppe over noen..!

Jeg lister opp de fleste av titlene, for på den måten å gjøre innspillingen litt mer kjent. Men dette må høres! 

I Kristus har Gud meg velsignet Min Frelser og Forsoner
Å, for djup i Jesu kjærleik Jesus er og blir min glede
Kjæreste venn Når mitt øye, trett av møye
Golgata kors Jesu kjærlighet
Misjonssinnet fødes på Golgata Det er vel med min sjel
Fader Vår Kommer du ei snart
Stille kommer Jesus Å, hvor salig det skal blive


Et kjent ordtak uttrykker dette: «Det finnes ingen dårlige kor, bare dårligere dirigenter.»

Denne CD-en gir et bevis på det motsatte. Gledesbud er et kor med en dyktig dirigent og musikalsk leder. Det vitner resultatet om!

Stor takk til dirigent, sangere og andre som har medvirket til utgivelsen «Jesu kjærlighet».

Takken går også til Herren – og æren – for denne gode CD-en.

Det er en glede å kunne gi min varme anbefaling! →