Artikel nr 17 fra blad nr 6-2019
Emne: Dikt
Juleklokker


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Hør klokkeklangen fra kirketårnet:
Et minne inn i de tusen hjem,
Om englesangen, om Guds enbårne,
Om han som fødtes i Betlehem.

Hør klokken ringer: Det er som toner
Med ord fra Jesus – et nådens kall.
Hør, klokken bringer fra din forsoner
Et bud om frelse fra synd og fall.

Så hør det synder, hør klokkeklangen,
Hør julens gamle og glade bud,
Som Gud forkynner.
Hør englesangen, 
og kom tilbake til nådens Gud.

I stille timer du kjenner kallet,
Du møter Frelserens åpne favn.
Og klokker kimer med bud til alle.
Så kom i dag – kom i Jesu navn!

(Fra diktsamlingen ”I Herrens hånd” av Olav Nergård)