Artikel nr 16 fra blad nr 6-2019
Emne: Bokklipp
Følg meg!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Fredrik Wisløff

«Følg meg!» (Matt 9,9)

Kort – personlig – uten noen forklaring eller akkordering, og likevel ikke til å ta feil av: Følg meg!

Ingen akkord. Forlat det gamle! Guds kall er terskelen til noe nytt.

Ingen bebreidelser over synden som ligger bak! I Jesu kall ligger et vell av tilgivelse. Det er nåde at han i det hele tatt kaller, og en enda større nåde til den som mottar kallet og følger.

Selv går han foran. En hærfører i krigen sitter trygt forvart bak fronten og sender sine ordrer til avdelingene, og soldatene kommanderes i døden. Jesus selv går foran. Selv møter han farene. Selv går han i døden. Selv vinner han seieren. Og hæren følger.

«Følg meg!” Nå gjelder det deg! Ikke egne lyster. Ikke kameraters kall! Men Jesus! Følg ham!

Vil du?

(Fra «Hvil eder litt» 14. september)