Artikel nr 08 fra blad nr 6-2019
Emne: Dikt
Lyset er kommet til verden


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme

1 Kom og se, og lyset følge!
evig skinn mot verden vendt.
Rommet kunne ikke dølge
det som var på jorden hendt.
Lyst og blidt det ble forkynt.
Vismenn fikk slik veien synt.
3 Lyset skinner i vårt mørke,
men ble ikke tatt imot.
Derfor blir i vantros ørske
veien trådt for mang en fot.
Kun hans ord er lys på sti,
ha det med og i det bli.
2 Med ham lyset kom til verden,
sannheten vi får og se.
Opplyst veien er for ferden,
Jesus, Frelseren er med.
«Verdens lys» med ham vi har.
Òg for deg han hit det bar.
4 Vil du dette lys rett akte,
tro han er din frelsesgrunn?
Kom! som hyrdene betrakte,
få din åpenbarings stund.
Da du feirer: Det har hendt,
at Gud selv sin Sønn har sendt.