Artikel nr 04 fra blad nr 6-2019
Emne: Dikt
Gud vil et menneske være!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holth

Gerhard Tersteegen (1697-1769) var en merkelig mann. Han var tysk båndvever, kjent predikant, sjelesørger og salmedikter. Egentlig skulle han bli prest, men da hans far døde tidlig ble det ikke råd til studier. Mor ble alene med 8 barn.

Tersteegen gjennomlevde mange åndelige kriser hvor han ble plaget av fristelser, tvil og anfektelser.

Nevnes må også hans svake helse. Han lå ofte til sengs – uten tilsyn og hjelp.

Ensomhet og selvplageri ble tunge opplevelser.

Men han fikk hjelp. Han forteller: «Jeg lærte å tro på en Gud, som på den mest underbare måte trer meg nær i Jesus Kristus, og er min venn av bare barmhjertighet, tross min uverdighet.»

Det var Guds frie, uforskyldte nåde i Jesus Kristus han nå fikk oppleve. Det ble klart for ham at alle hans egne anstrengelser for å nå det evige målet var forgjeves hvis ikke Gud selv i Jesus Kristus berget ham.

Tersteegen kjente nå et sterkt kall til å tale og å vitne. Hans forkynnelse var frisk og levende og hadde en overbevisende makt. Hele sitt liv ofret han nå til Guds ords forkynnelse og til sjelesorg.

Han laget også medisiner som han ga bort eller solgte, og ble kjent for sin velsignelsesrike virksomhet i mange land.

Folk kom lange veier for å søke hjelp og råd i åndelig og legemlig nød. Han mottok også mange brev og svarte personlig på dem alle sammen.

Til slutt var det så mange mennesker som kom, at hans venner så seg nødt til å bygge spesielle hus, de såkalte «pilgrimshytter». Til sine tider gikk det på helsa løs: «I går, etter at jeg hadde ligget i feber hele natten, hadde det samlet seg minst 250 mennesker.»

Ved siden av alt forkynner- og sjelesørgerarbeid fikk han også tid til å skrive salmer.

Landstads reviderte har tre: 
- Synger for Herren og jubler I himmelske hære
- Gud er her til stede (står også i Sangboken)
- Kom brødre, la oss haste (står også i Sangboken)
Sangboken har også med
-Jesus, som i lys regjerer

Nedenfor siteres julesalmen «Synger for Herren..» i den form den har i Norsk Salmebok 1985:

«Stem opp med glede en lovsang til Frelserens ære».

Melodi av Egil Hovland. Kan også synges til «Lover den Herre».

I Norsk Salmebok 2013 er ikke denne gode julesalmen med. Dessverre.

Landstads salmebok og Landstads reviderte har 8 vers – nå kuttet ned til 5.

Legg merke til Tersteegens personlige forhold til Frelseren slik det vakkert er uttrykt i siste verset. 

Stem opp med glede
en lovsang til Frelserens ære,
opphøy hans hellige navn,
alle himmelens hære!
Se det som her
nå så forunderlig skjer:
Gud vil et menneske være!
Gud som et menneske blant oss!
Hvem fatter det under?
Himmeriks dører blir åpnet
i mørkeste stunder!
Gud selv er her!
Skynde seg til ham enhver!
Nådig vår Gud seg miskunner!
Tenk hvilket under at
Gud kommer til oss her nede!
Tenk hvilket offer den kostet,
vår evige glede!
Jesus er født!
Skaden for evig er bøtt.
Tie, hver sjel, og tilbede!
Har du, o Herre, da også
på meg villet tenke?
Vil du deg selv og din kjærlighets
fylde meg skjenke?
Hvor må jeg da
juble så inderlig glad!
Sprengt er hver knugende lenke!
O min Immanuel, kom
i mitt hjerte å fødes!
Kom, du min Frelser,
med deg skal jeg aldri forstøtes.
Lev du i meg!
La meg forenes med deg,
her og når engang vi møtes.