Artikel nr 3 fra blad nr 6-2019
Emne: Sang
Folkefrelsar, til oss kom!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye
Taler - arkiv
Taler - YouTube  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ambrosius (334-397)

1.Folkefrelsar, til oss kom, Fødd av møy i armodsdom! Heile verdi undras på Kvi du såleis koma må.
2. Herrens under her me ser, ved Guds Ande dette skjer. Livsens ord frå himmerik Vert av kjøt og blod oss lik.
3. Utan synd han boren er Som all synd for verdi ber. Han er både Gud og mann, Alle folk han frelsa kan.
4. Frå Gud Fader kom han her, Heim til Gud hans vegar ber, Ned han fór til helheims land. Oppfór til Guds høgre hand.
5. Du som er Gud Fader lik, Ver i vanmakt sigerrik! Med din guddoms velde kom, Styrk oss i vår armodsdom!
6. Klårt di krubbe skina kan. Ljoset nytt i natti rann. Naud og natt til ende er, trui alltid ljoset ser.
7. Lov og takk, du Herre kjær, Som til verdi komen er! Fader god og Ande blid, Lov og takk til evig tid!
Nr 630 i Sangboken. Martin Luther 1524. Bernt Støylen 1906)

(