Artikel nr 01 fra blad nr 6-2019
Emne: Leder
Jesus Kristus gir fremtid og håp


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Av Eivind Gjerde

Mottoordet til en kristen friskole i Norge er hentet fra profeten Jeremia: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp (Jer 29,11).

Dette ordet står i en veldig spesiell sammenheng! Det er ett utdrag fra et brev! Brevet finner vi i Jeremia 29,4-28. Dette brevet skrev og sendte profeten Jeremias til de bortførte i Babylon. Jeremia var på dette tidspunktet i Jerusalem. Babels konge hadde latt noen av folket være igjen i landet. Og hvorfor var folket i utlendigheten? Svaret er klart: Folkets synd og opprør mot Gud. De hadde foraktet Herrens Ord og satt seg opp imot Ham. De hadde hånet Gud ved å dyrke fremmede guder. De hadde forlatt Herren i sine hjerter og vist den verste form for åndelig utroskap.

Det første budet i 10-budsloven er: «Du skal ikke ha andre guder enn meg!» (2 Mos 20,3). Dette er det første budet og det klart viktigste, for det inneholder dypest sett alle de andre budene. Det er forholdet til Herren som er det avgjørende i forhold til alle de andre budene.

Dommen måtte komme mot et slikt folk: «Herren, deres fedres Gud, sendte sine ord til dem ved sine sendebud tidlig og sent. For han hadde medynk med sitt folk og over sin bolig. Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterkt at det ikke lenger var noen legedom.» (2 Krøn 36,15-16) 

Folket ble ført til Babel og det var forutsagt at de skulle være der i nøyaktig 70 år. Det skjedde også. Kong Kyros lot folket vende tilbake igjen.

I brevet som Jeremia skrev, gir han følgende befaling fra Herren selv: «Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt! Ta dere koner og få sønner og døtre. Og ta koner til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike og bli ikke færre! »(Jer 29,4-6) 

Videre ble det sagt i brevet at folket skulle søke velferden til byen de bodde i. De skulle be for den. De skulle avvise løgnprofetene og spåmennene som var hos dem i Babel. Satan har alltid sine medarbeidere på plass over alt. 

Hele avsnittet oser av Guds kjærlighet og omsorg for folket sitt. Han måtte straffe dem for deres synder. Han måtte la sitt ord om dom slå til, men frelsens budskap skulle også få lyde.

Det var Gud som førte folket bort til Babel. Men var det Nebukadnesar som konkret gjorde det? Det stemmer, men det var Gud som stod bak. Han brukte Nebukadnesar som et redskap i sin hånd. Gud bøyer kongers hjerter som vannbekker i ørkenen.

Fredstanker 

Herren gir et mektig løfte til folket. Fredstanker. Herren ville gi dem fred igjen i sitt eget land.

Dette var et budskap til Israelsfolket for 2600 år siden, men vi har lov til å bruke dette ordet inn i vår situasjon? Det har vi!

Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som Skriftene gir. (Rom 15,4)

Trenger du fredstanker du som lever i 2019 og står på terskelen til 2020? Vi hører om krig og forferdelse hver dag. Mediene elsker de dårlige nyhetene, for det er disse som de presenterer for oss. Mange journalister har en sterk fasinasjon for det onde og destruktive. Det hjertet er fylt av, skriver de med pennen! De er Satans tjenere.

Har vi ikke en anelse av at ulykken ligger og venter? Vil ikke Guds dom komme over et så ugudelig folk som vårt? Selvsagt vil dommen komme over hver den som gjør det onde, men hvorfor skal den komme over deg som tror på Jesus Kristus. Men om du vil gjøre synd, så vil du høste onde frukter av det. Det er alltid farlig å synde! Uansett! Du må ikke synde! Du må ikke leve i synd. Synden vil før eller senere finne deg. Gud lar seg ikke spotte. Det onde du bedriver i det skjulte, skal en gang ropes ut fra hustakene. Det ser vi skjer foran våre øyner i dag. Fly synden. Vend deg bort fra den. Oppsøk ikke fristelsen!

Du som tror på Jesus Kristus skal få lov til å tenke fredstanker. De urolige tankene fordi vi er syndere, vil komme av seg selv. Fredstankene virker Guds Ord i den som tror på Jesus Kristus. Fordi Jesus Kristus er vår fred: «For Han er vår fred.» (Ef 2,14)

Budskapet fra profeten Jeremia er nesten en absurd måte å hilse mennesker med i 2019. Vi lever i en verden som snart går fullstendig av hengslene. Krise over alt og så kan vi si på vegne av Gud selv til dere som lever i troen på Jesus Kristus og som ikke forsvarer noen synd i deres liv: «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» (Fil 4,6-7)

Gud har ikke ulykkestanker med deg. Hvorfor skulle han ha det? Ja, vi opplever mye uforståelig i syndens verden, men en kristen skal få se Guds faderlige tukt bak det vonde.

Jeg vil gi dere fremtid og håp

Har du håp om noen godt for dagene som kommer? Uten håp går et menneske til grunne. Dersom du mister håpet, orker du ikke leve lenger. Den som mister håpet, tar fort sitt liv. Håpet er viktig når noen blir syke. Håpet er visstnok 40 % av en helbredelse. Den som håper, vil leve.

Er ikke hele ditt liv basert på håp? Du håper på deg selv, din familie og dine venner og du håper på Gud. Du tenker at han har noe godt for deg og sitt rike i det nye året. Du kan få stole på det at det har han, ellers hadde Han jo tatt deg hjem til seg. Det er noen gjerninger Han har lagt frem for deg, for at du skulle få vandre i dem i det nye året.

Vi lever i håpet

Vi lever hver dag med det himmelske håpet over vår vandring. Også i denne tid. Vår fremtid er lys og lang, den rekker bakom tidens tvang!

Vi venter på den nye begynnelsen. Vi venter ikke på avslutningen av denne verden, for den vil komme. Vi venter på den nye begynnelsen. Husk at Bibelen ikke ender med en avslutning, men med den nye begynnelsen når Gud gjør allting nytt igjen. De ugudelige er dømt og synden skal ikke få berøre verken engler eller mennesker med en lillefinger en gang, og de frelste er i det fullkomne Guds rike. Vi har ett stort og urokkelig håp i Jesus Kristus!