Artikel nr 13 fra blad nr 5-2019
Emne: Bokomtale
Navn av å leve – Den moderne fariseismens ansikter


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Carsten Hjort Pedersen

«Navn av å leve» - kom første gang ut på dansk i 1993. Men EB Media har fortjenstfullt oversatt denne verdifulle boken til norsk i en meget god språkdrakt.

Boken faller i to hoveddeler. I den første delen forsøker forfatteren å finne kjennetegnene på fariseerne og bokens andre del handler om Jesus Kristus som fariseernes frelser. Evangeliet blir her anvendt på fariseere.

Forfatteren nøyer seg ikke bare med å beskrive fariseerne ut fra det som Det nye testamentet sier om dem, men han prøver å vise hvordan vi som kaller oss kristne i dag, kan komme til å ligne og faktisk opptre som moderne fariseere. Det Carsten Hjort Pedersen skriver her kan være til selvransakelse for alle som bekjenner Jesu navn. Jeg lever vel ikke i et selvbedrag slik som fariseerne på Jesu tid gjorde? De ville jo så gjerne høre Gud til og følge hans vilje, men deres hjerter var egentlig langt fra ham. Fariseerne på Jesu tid ville gjerne være gudfryktige uten å tro på en stedfortreder. De hadde ikke bruk for Jesus Kristus som frelser fra sine synder. De ble tvert imot hans bitreste motstandere. De nektet å erkjenne sitt totale syndeforderv og hadde heller ikke bruk for Guds uransakelige nåde i Kristus Jesus.

Carsten Hjort Pedersen går grundig til verks i sin analyse av både nytestamentlige og moderne fariseere. Jeg synes han kommer godt til rette med det som Bibelen Guds Ord sier om fariseerne.

Forfatteren Carsten Hjort Pedersen skulle være kjent for norske lesere. Han har gitt ut en rekke bøker. Meste kjent i Norge er vel hans bok om pedagogikk – Påvirkning med respekt. Gyldendal 2007 – som er blitt anerkjent og brukt innen offentlige samt kristne friskoler. Carsten Hjort Pedersen er daglig leder for Kristent Pædagogisk Institut i Danmark og har tidligere vært ansatt som førstelektor i pedagogikk ved Norsk Lærerakademi.

Denne boken fortjener mange lesere. Her er mye å grunne på! Den falske åndeligheten til fariseerne kan gripe oss alle.

Knut J Hegle har oversatt boken til norsk med støtte fra Åshild Samnøy, Øyvind Samnøy og Inger Holter.

Eb Media 2018 Hft; 217 sider

Eivind Gjerde