Artikel nr 05 fra blad nr 5-2019
Emne: Bokklipp
Hverdagsdrakt - høytidsdrakt


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

Mye åndelig fattigdom kommer av at en kristen ikke ser det klart at i livet som et Guds barn er det to kledninger: En hverdagsdrakt og en høytidsdrakt. Mange kristne tror at de bare har én kledning, og det er hverdagsdrakten.

Hverdagsdrakten

Troen er aldri uten gode gjerninger. Ingen kommer i en sann livsforbindelse med Jesus uten på samme tid å begynne en ny vandring. Det er synder som legges av. En kamp på den indre front er i gang. Kjødet begjærer mot Ånden, og Ånden mot kjødet.

På samme tid kaller Herren inn i en tjeneste i Guds rike. Noe av den er åpenbar, men det meste er skjult. Oppgavene er forskjellige. Mange i Guds menighet trenger besøk og oppmuntring. Kallet til å være med i tjeneste for unge og eldre er sterkt. Misjonen er heller ikke en sak for spesielt interesserte. Det skal mange hender til å bære den fram for Gud og til å gi misjonærene og innfødte medarbeidere brød på bordet hver dag.

Og så den skjulte side av hverdagsdrakten: En viktig del av din tjeneste er det bare Gud som kjenner. Den har en betydning som vi ikke forstår. Slik som vi legemlig ville falle sammen om vi ikke ble holdt oppe innenfra, slik fører hellige menn og kvinner velsignelsen ned over Guds barn gjennom den tjeneste de utfører, skjult for all verden.

Din hverdagsdrakt ligger klar i samme øyeblikk som du blir Guds barn. Navnet ditt står på den. Det er ikke en frivillig sak om du vil ta den på deg. Det skal du gjøre i og med at du er en kristen. Likevel er det ikke slik at Herren tvinger deg. Han vil glede seg over at du går i Jesu spor av fri vilje og kjærlighet.

Uten hverdagsdrakt

Det er kristne som ikke vil bære hverdagsdrakten. De faller fra troen. Det er ingen mulighet til å bevare livet i Gud om du ikke vil leve det kristne liv. Din kristendom blir uten jordforbindelse. Du blir en forstandskristen, og i det er det ikke noen frelse. Det er med hjertet en tror til rettferdighet.

Bare hverdagsdrakt

Det er vanskelig å bli midt på veien. Det gjelder i mange spørsmål. Det er også kristne som ikke vil ha annet enn hverdagsdrakten på. Det er den de alltid er opptatt av. Mest alle deres tanker dreier seg om hvordan de skal være, og hva de skal gjøre.

Uten at de selv er helt klar over det, er mange havnet i lovtrelldom. Kristenlivet tappes for glede. De sliter seg ut på sin egen virksomhetsvei. De blir både skuffet over og bitre mot medkristne som har latt de være alene om arbeidet.

Det er en dyp sammenheng mellom dette og den kjensgjerning at hverdagsdrakten alltid er både slitt og skitten. Aldri blir min tjeneste for Gud som den skulle. Alltid anklager den. Det er så mye som mislukkes. Her i verden er synden med i alt, og gir alt det vakre en fremmed, vrang forestilling. Slik synger Lina Sandell, og hun har rett.

Derfor fylles du av mismot når du i ensomme timer ser på hverdagsdrakten din. Hva ble det til? Hva fikk jeg utrette gjennom de mange år? Hvorfor ble ikke mine drømmer og min dype lengsel virkeliggjort?

Høytidsdrakten

En kristen skal ikke fram for Gud i hverdagsdrakten. Det glemmer du ofte når du holder dommedag over deg selv. Gud har gitt deg en annen drakt. Det er bryllupskledningen. Det er den du er kledd i når du skal fram for Herren. Da holder ikke dine egne filler.

Jeg er overbevist om at grunnen til mye nød og fattigdom blant Guds barn henger sammen med at mange kristne sjelden ser seg selv i denne drakt. De våger ikke å se seg selv fullkommen i hva en annen har gjort for dem.

Men jeg vil be deg om ofte å se deg selv i den mest fullkomne av alle kledninger: Jesu rettferdige hvite, rene og skinnende drakt.

Det er en drakt som du aldri har gjort deg fortjent til å bære. Det har en annen gjort i ditt sted. Den er ikke vevd av dine gjerninger. Hver eneste tråd i den bærer Jesu merke. Han forlot sin egen herlighet for at du skulle hylles evig i den. Og han gjorde det på en eneste dag. Først led han seg gjennom livet under menneskers hån og spott. Så bar han alle dine syndet opp på korsets tre hvor han ble sonoffer for Gud. Og så gav han deg hele sitt verk uten noen verdighet og fortjeneste fra deg.

Hva er din egen ufullkommenhet mot nådens herlighet? Hva betyr det at så mye er mislykket for deg, når alt er vellykket for Jesus. Hva betyr det at det alltid er underskudd på din konto når det er evig overskudd på hans? Har du tenkt på at hele Jesu rikdom er din? Du mangler absolutt ingen ting. Det egentlige i livet ditt kan ikke bli bedre enn det er. Ikke noe kan legges til Jesu kjærlighet. Den er fullkommen i følelse, vilje og gjerning.

Lovsangstonen 

Hvor frigjørende det er å høre lovsangstonen. Og vi hører den virkelig i dag. Mellom oss har vi kristne som i hjerte er fylt av Jesus. Møter du dem alene kan de ikke la være å åpenbare det for deg. Mange av dem har det vanskelig i det ytre. De har det heller ikke lett på den indre front. Deres ånd er knust. Gud har gjort de til intet. På samme tid ser de evangeliets herlighet. De ser at de er frelst helt og fullt av Jesus. De blir ikke trette av å prise Herren for den frelseskledning som han har kledt dem i. De eier en bryllupskledning som de ikke kan sammenligne med noe annet. Den er ganske enkelt alt for dem. De må juble og prise Herren for den.

Å møte slike kristne skaper en fornyet frelsesglede i hjertet. Deres hjertetilstand føder en bønn i det indre: Herre, åpne mine øyne så jeg ser min bryllupsklednings herlighet.

Tenk at jeg får lov til å gi tid og krefter i Herrens tjeneste. Jeg skjønner ikke at det kan komme noe ut av det når redskapet er slik jeg er. Men jeg vet at det er Gud som gir vokster. Og så vet jeg at Guds rike er båret ut over jord av ganske alminnelige kristne.

Alt har sin grunn i at Herren kommer imot meg med nåde. Det gjorde han da jeg ble frelst. Og det gjør han hver eneste dag. Jeg lever jo av nåde som mitt daglige brød. Og i livet og tjenesten for ham er alt også nåde. Derfor er det i alt bare Lammet som skal æres - nå og i evighet.

(Fra ”Mellem liv & død”, Dansk Luthersk Forlag 1998)