Artikel nr 01 fra blad nr 5-2019
Emne: Leder
Pride-paradenes antikristelige bakteppe


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

I de siste åra har nok de fleste lagt merke til at såkalte Pride-parader har blitt flere. Vi kan gjerne spørre hva grunnen kan være, og hva som ligger bak disse paradene.

Det er nå 50 år siden Politiets razzia av nattklubben Stonewall Inn i New York i 1969, og det ble starten på et voldelig opprør. Men det banet også vei for at homobevegelsen fant sammen og etter hvert stilte stadig større krav til myndighetene.

I Norge er det foreningen FRI som står bak Pride-paradene. FRI står for: ”Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.”

På FRIs nettside leser vi:

”FRI sitt formål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.

FRI er en medlemsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.”

Vi ser at Pride-ideologien, som er inspirert av kulturmarxismen, opphøyer grenseløs seksualitet til samfunnets norm og ideal. Den bryter med og forkaster Bibelens syn på seksualitet og ekteskapet.

”Gay pride” er engelsk og betyr ”homofil stolthet”. Det er også omtalt som ”LGBT pride”, det vil si ”LHBT stolthet” (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

Wikipedia sier: ”Pride synliggjør grupper som bryter med normer for kjønn og seksualitet, markerer samhold, solidaritet, respekt og toleranse og uttrykker alles rettighet til fritt å velge sin egen identitet. Feiringen skjer ofte i form av parader og festivaler.

Pride bygger på tre hovedpremisser: at folk skal være stolte av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet, at seksuelle diversitet er et gode, og at seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke kan forandres bevisst.”

Over hele verden feirer en nå pride-parader med mange deltakere. Et seks-bånds regnbueflagg som første gang ble brukt som ”homoflagg” i USA i 1978, er blitt et internasjonalt symbol for LHBTI-bevegelsen og blir særlig brukt under pride-paradene. At regnbueflagget brukes på denne måten, er en hån mot Gud og hans løfte til menneskene om ikke å forbanne jorden for menneskets skyld. (1 Mos 8,21-22).

Hva sier så Guds ord om dette?

Guds ord, både GT og NT, fordømmer homoseksualitet.

I 1 Mos 19 leser vi at Herren ødela Sodoma og Gomorra på grunn av homoseksualitet og ondskap (1 Mos 19,24).

I 3 Mos 18,22 beskrives homoseksualitet som “avskyelig”, og i 3 Mos 20,13 nevnes den strenge straff som dem som praktiserer denne synd, skal få.

I Rom 1,27 beskrives denne synd som ”skammelig utukt”.

Apostelen sier i 1 Kor 6,9-10 blant flere synder at de som praktiserer homoseksualitet, utelukkes fra Guds rike.

I 1 Tim 1,9-10 taler apostelen blant annet om ”menn som ligger med menn” og på den måten vanhelliger og bryter Guds lov.

Ifølge Guds ord er det bare det livslange forhold eller pakt mellom én mann og én kvinne som er i samsvar med Guds skaperordning. Alle andre seksuelle forhold betegnes som utukt og synd.

Men den homoseksuelle bevegelse motarbeider bevisst og med stolthet Bibelens lære om ekteskapet og seksualitet og åpner opp for mange andre seksuelle forhold.

​ I følge sin nettside ønsker FRI: 

 - eggdonasjon bør tillates, også for enslige 
 - surrogati bør tillates
 - barn bør kunne ha flere enn to juridiske foreldre
 - polygami bør tillates
 - seksualiteten/uttrykket til BDSMere, fetisjister og transvestitter. (BDSM står for bondage, disiplin, dominans, underkastelse, sadisme og masochisme. Man ser på smerte som en positiv del av seksualiteten.)
 - salg av seksuelle tjenester bør tillates

Vi ser at FRI står for en antikristelig ideologi. Pride-ideologien opphøyer ubegrenset seksualitet til samfunnets norm. Målet for bevegelsen er å nivellere ulikheten mellom kjønnene. Kjønnene er bare en sosial konstruksjon hvor den enkelte må finne ut hva man vil være. Tidligere tiders konsentrasjon om heteroseksualitet må vike for nåtidens oppfatninger. Ja, man ønsker å bryte ned det heterofile ekteskapet og fremme alle slags andre seksuelle forhold.

Pride-paradene propaganderer for fullstendig seksuell frihet fra normer på det seksuelle området. Bernt T. Oftestad sier at de som deltar, signaliserer at de slutter seg til den ideologi som målbæres, og de bidrar til at denne symbolhandling får en totalitær funksjon. (Fra ”Pride som statsideologi”. Document.no 02.02.2019.)

Pride-parader er ikke noe annet enn ringeakt, et stolt og bevisst opprør mot Gud og en forkastelse av hans livslover for menneskelivet. Bibelen sier:”- Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.” (Jak 4,6; se også 1 Pet 5,5!)

Pride-flagget, som heises ulovlig på offentlige bygninger, er et symbol på en lovløs seksuell frihet i motsetning til det korsmerkede norske flagg.( Se Salme 2,3!) Det er et symbol på at nå legges forholdene i samfunnet til rette for ”den lovløse”, Antikrist, skal komme og bli mottatt av jublende mennesker som har forlatt og forkastet sannheten, og som elsker sine kjødelige lyster framfor Gud.

Dommen over Norge er uunngåelig. Men vi som bekjennende kristne må ta på oss Guds fulle rustning, holde fast ved Guds hellige ord og kjempe imot denne villfarelse med alle lovlige midler i bønn til Herren.