Artikel nr 17 fra blad nr 4-2019
Emne: Bokklipp
Hvordan er det på den andre siden?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av H. E. Wisløff

Hvordan er det på den andre siden, bak død og grav? Slik har mennesker alltid spurt, og slik spør mange den dag i dag. Du sitter kanskje og tenker på det av og til du og. Noen spør av pur nysgjerrighet, andre spør fordi sjelen er urolig og leter etter fotfeste. 

Det eneste vi vet om de ting, er det som Bibelen forteller, og den sier ikke så meget. Mange har spurt hvorfor Gud ikke har sagt oss mer om så aktuelle spørsmål. Grunnen er sikkert den at vi mangler forutsetninger for å kunne forstå det. Men om nysgjerrigheten ikke får svar på sine spørsmål, så får det urolige hjerte så tydelig svar at enn ikke dåren farer vill. 

Legg i dag merke til tre ting. 

For det første: Bibelen sier at det er et evig liv på den andre siden. Den forteller oss at der skal vi alle stilles ansikt til ansikt med Gud. Han skal dømme levende og døde. Utenom ham kommer ingen. Vi kan rømme fra ham så meget vi vil her, men det nytter ikke. Engang skal vi møte ham enten vi vil eller ei. 

For det annet: Bibelen forteller oss at det er en dyp sammenheng mellom livet på den andre siden og livet her på denne siden. Det er på samme måte som med frøet som legges i jorden og dør og som likevel spirer og bærer frukt. Det kan ikke høstes fiken av tistler og ikke hvete av bygg. Det avgjørende for frukten er hvorledes det korn er som legges i jorden. 

For det tredje: Dette er det evige liv å kjenne deg den eneste sanne Gud og ham du utsendte Jesus Kristus. Det evige liv består altså i det å kjenne Gud og det kjennskap vinnes ved samliv og det samliv med ham begynner her. Jesus kom jo for å vise oss hvem Gud er og føre oss inn i livsfellesskapet med ham. Den som snur ryggen til Jesus, snur ryggen til Gud. Skal det bli liv sammen med Gud på den andre siden må det begynne her. 

Å bli klar over disse ting er meget viktigere enn å få vite hvordan de døde har det. 

Søk derfor Herren mens han finnes og kall på ham den stund han er nær. Finner du ham skal du en dag få svar på alle disse spørsmålene du nå går og grubler på. 

Tenk når en dag er løst hver jordisk gåte 
Besvaret hvert hvorfor jeg grunnet på, 
Men kunne ei med all min grublen råde, 
Tenk når jeg Herrens vei skal klart forstå. 

(Fra «Trygg tross alt». Lutherstiftelsen