Artikel nr 12 fra blad nr 4-2019
Emne: Bladklipp
Israel - viktig for kristne?


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ole Andersen

Balansen skal holdes! Noen kristne er så opptatt av Israel at Israel ser ut til å bety mer for dem enn Jesus. Andre kristne er fullstendig likegyldige overfor Israel, og mener ikke at Israel er annerledes for en kristen enn Mongolia eller Zambia.

Det er her vi skal holde balansen. Finne veien mellom grøftene. Hvis Israel i praksis fyller mer i tanker og følelser enn Jesus, er det en alvorlig misforståelse. Hvis sabbat og jødiske høytider kommer til å bety så mye at man ikke lenger hører fast til i en kristen menighet, er det helt galt.

Men hva med de som tenker: Vi er kristne, vi er nordmenn/dansker - hvorfor i all verden skal vi så beskjeftige oss med Israel?

Eller: Det jeg har bruk for som kristen, er noe som er relevant direkte inn i mitt eget liv - derfor er Israel ikke så interessant for meg.

Eller: Jesus er hovedsaken. Hvis vi setter Israel på programmet i kirken, mister vi fokus på Jesus, og det er dumt.

Jeg er overbevist om, at Israel er viktig for oss kristne. Av fire årsaker:1) Israel åpner Bibelen. Kjennskap til Israel i bred forstand (geografi, været, historien, kulturen, høytider og så videre) er en kjempehjelp til å forstå Bibelen. Israel gir aha-opplevelser og gjør bibellesning spennende.2) Israels historie er et budskap fra Gud til oss. Hvorfor handler så mye i Bibelen om Israel? Fordi Gud bruker Israel som eksempel for oss. Paulus skriver om Israels historie og tilføyer: «Se derfor Guds godhet og strenghet ...» (Rom 11,22; se også 1 Kor 10,11). Gud bruker altså Israels historie til å vise oss hvordan han er. Når vi hører om Israel, ser vi Gud i all hans kjærlighet og hellighet.3) Israel er et tegn på Jesu gjenkomst. Da Jesus gav disiplene en rekke tegn på hans gjenkomst, var ett av tegnene Jerusalem (Luk 21,20-24). Det Gamle Testamente er fult av profetier om ting som skal skje med Israel mot avslutningen av verdenshistorien. I dag er de tingene begynt å skje. Derfor er Israel et tegn fra Gud til oss på at vi nærmer oss Jesu gjenkomst.4) Vi skylder Israel noe. Paulus sier at Gud har brukt Israels folk til å skape vår frelse og til å velsigne oss. Derfor har vi som kristne en takknemlighetsgjeld til Israels folk (Rom 15,25-27). Fordi vi som kristne har fått så mye fra Israel, har vi en oppgave overfor dem. Vi skal vise dem kjærlighet, gi dem materiell hjelp og dele evangeliet om Messias med dem.

Derfor er Israel viktig for oss!

(Dagen 05.02.2019. Gjengitt med tillatelse fra forfatter)