Artikel nr 10 fra blad nr 4 -2019
Emne: CD-melding
2 CD-er fra Fossnes


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Meldt av Gunnar Holth

«Arbeid med det som er godt og rent og edelt ut fra evangeliet! La så de andre bale med sitt. 

Jeg vil gjerne godta det nye som kommer, hvis det er bedre enn det som var, men det er noe jeg aldri har fått inn i mitt hode: Hvilken berettigelse det har å bringe inn verdslige virkemidler? Vi lager lett veien for brei, og det alvorlige og avgjørende blir da: Hvor leder den veien hen?»

Det er Ole Ledang som uttaler dette i et intervju i «Concordia» 1977. Ledang har betydd mye for meg, ikke minst de årene jeg fikk oppleve han som dirigent i ungdomskoret Jubilo. Han var organist- og sangmisjonæren. Etter at han og familien måtte flykte fra Kina i 1946 var han fast knyttet til Fjellhaug som misjonsskolelærer, dirigent og musikkpedagog. 

I en annen sammenheng formulerer Ledang seg slik: «Det er en skam at vi som har fått overlevert den edleste musikken, reformasjonssalmene fra Luther, vekkelsessanger med folketoner og andre melodier, Bachs himmelstrebende musikk, går hen og kopierer verden. Salmesangen er blitt landflyktig mellom oss. Vi fyller på med mye annet.» 

Jeg kom på disse’satsene’ av Ledang når jeg satt og lyttet til CD-ene fra Fossnes. Så «godt og rent og edelt!» 

Det er nesten for godt til å være sant. Tenk å få oppleve sann Åndelig evangelisk oppbyggelse og få en musikalsk opplevelse av dette slag i 2019 – formidlet av ungdommer! Det er 30 år siden Ledang døde. 

Når han kunne sørge over at det ble fylt på med mye «annet», hva skal vi da si om vår tid? 

Påske-CD 
Jeg satte meg først ned og lyttet til Påske-CD-en «Åpen ligger graven». 
Tittelen peker på Brorsons mektige salme. 

Fra jeg var ganske ung kan jeg huske at eldre troende reiste seg i vitnemøter og siterte 3. verset. 

Dette begynner slik: «Har du mange synder, Jesus deg forkynner: Gjelden er betalt!..» 

Vi får i tekstheftet opplyst at Fossneskoret er tilknyttet Bibelskolen på Fossnes og synger a cappella eller med enkelt akkompagnement. Medlemmene består av det aktuelle årets bibelskoleelever og en fast kjerne av andre rundt Fossnes. De ønsket å spille inn en CD med noen av de mange gode sangene hvor påskebudskapet er i sentrum. 

De vil formidle gledesbudskapet om hvordan Jesus, Guds Sønn, var villig å ta på seg din og min synd og ofre seg selv og dø for vår skyld, for at vi ikke skulle gå fortapt. Han ble vår Stedfortreder og tok vår plass i dommen og døden. Han ble ikke i graven, men sto opp fra de døde den tredje dag, siden han i seg selv var uten synd. Vi som ved troen har fått del i hans plassbytte er rettferdiggjort, har fått et nytt liv i kraft av hans oppstandelse, og skal få stå opp på den siste dag til et evig liv. Han har gått foran og banet veien for oss til himmelen. 

Jeg lytter til disse 17 sangene/salmene. Jeg lytter og oppbygges av sentrale tekster og god vokalmusikk. 

Her åpnes skjønnheten i tonen! I noen av sangene har piano/trompet/fløyte en naturlig plass. 

Jeg overraskes over nivået når det gjelder korklangen, flyten og tydelig uttale. Å få fram denne kvaliteten av et bibelskolekor krever mye arbeid, og disiplin i arbeidet. Og ikke minst: De som synger har noe på hjertet! 

CD-omslaget er tiltalende med god oversikt over innholdet og tekstheftet meget godt og gjennomarbeidet. 

Det er fristende å kommentere enkeltnummer, men plassen tillater ikke det. Det er bare å undres, og glede seg over utvalget. Det gikk nesten en time å lytte til alle 17. Men for en rik og oppbyggelig time! 

Jule-CD 
I skrivende stund er det påske. Det var derfor naturlig å begynne med en omtale av Påske-CD-en. 

Men her er mer å glede seg over. Ungdommene i Vestfold har spilt inn en Jule-CD sommeren 2016 med tittelen «Hjerte løft din gledes vinge». (Tekst av Paul Gerhardt). 

Som det går fram av tekstheftet er dette en innholdsrik CD, hva angår både tekst og musikalitet. Det er både a cappella-sang, damekor, mannskor og felleskor med og uten barnekor. Tekstene er blant annet av Gerhardt, Brorson, Luther, Landstad, Ingemann, Holme og Blix. 

Disse 15 numrene løfter fram sentrale sangskatter i forbindelse med julen. De fleste av sangene har tidligere vært sunget på julekonsertene på Fossnes – hvor flere kor har medvirket – eller av Fossneskoret. 

For meg er det rik oppbyggelse å lytte til også denne CD-en. I det jeg varmt anbefaler begge disse CD-ene vil jeg takke sangere, musikere, dirigent Rami Seppälä og andre ansvarlige.

Takk fordi dere ikke har «fylt på med mye annet»! Det gjorde så godt for både hjerte, sinn og sjel! 

Begge CD-er kan bestilles her: Internett: www.nll.no; E-post: fossnes.kontor@gmail.com; Telefon: 33338900