Artikel nr 07 fra blad nr 4-2019
Emne: Trosblikk
Englevakt!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

Vi hører og leser ofte at når en eller flere kommer levende fra en alvorlig ulykke eller en dramatisk situasjon, da må de ha hatt ”englevakt”. Selv om mange ikke tror at det finnes engler, har begrepet kommet inn i vårt språk og ikke få ganger blir det brukt.

Selv om mange bruker begrepet uten noe tanke om at engler er til eller eksisterer, så taler Guds ord om at det er utallige engler, både gode og vonde. 

Mange har også fortalt om hvordan de har opplevd englevakt på forskjellige måter. 

Misjonær Asbjørn Aavik (1902-1997) skrev i sin tid i heftet ”Englevakt og andre fortellinger” (Gry forlag A/S, 1981) en artikkel kalt ”Englene på murene”, hvor han forteller hvordan han selv og andre misjonærer opplevde englevakt. 

Han forteller om en kommunistbande som herjet i Kina i 1931. Noen misjonærer var samlet i Yünyang da ”den røde hær” var på vei mot byen. De prøvde å rømme, men de mislykkedes og måtte vende tilbake til misjonsstasjonen. Mens de ba til Gud og overga seg til hans varetekt, begynte skytingen med kanoner, maskingevær og rifleskudd. Lyden kom stadig nærmere. Men plutselig stanset den, bare ett og annet rifleskudd hørtes gjennom luften. Så ble det helt stille. Røverbanden flyktet fra byen. 

Hva hadde skjedd? Det kom fram senere da en offiser i ”den røde hær” fortalte at de hadde sett to murer omkring byen. På den ytterste muren sto det noen høye skikkelser i side, gule klær og ansiktene var hvite som porselen, og de hadde sverd i hendene. Da våget ingen å kjempe lenger, men alle flyktet, fortalte offiseren. 

Da forsto Aavik at det var Herren som hadde sendt engler ned til vakt. De var bare synlige for fienden, men usynlige for alle de andre. 

Noen som leser dette tviler gjerne, men vi som gjennomlevde dette, tviler ikke, skriver Aavik og fortsetter: ”Det var ”Fyrsten over Herrens hær” som stred for oss, han som Josva møtte utenfor Jeriko – han med det dragne sverd i sin hånd. (Jos 5,13).” 

Selv om ikke noen av oss får oppleve slik dramatikk som misjonærene i Kina, så står løftet ved lag om at Herren vil sende engler for å bevare oss på alle våre veier. I Salme 91,11 leser vi: ”For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier.” Englene er åndsvesener, skapt av Gud og er under hans styrelse. (Bortsett fra de vonde englene som har gjort opprør mot Gud og latt seg lede av ”denne verdens gud” (2 Kor 4,4; se også Ef 6,12). Men Bibelen advarer mot å bli opptatt av engler på en slik måte at det blir engledyrkelse (Kol 2,18). 

Englene tilber Gud og Jesus Kristus. De adlyder Guds vilje og utfører hans dommer. 

Ved viktige åpenbaringshistoriske hendinger opptrer engler som er sendt av Herren. Vi kan tenke på engelen Gabriel åpenbarte seg for jomfru Maria og bebudet at hun skulle føde Guds Sønn. Da Jesus ble født i Betlehem, hører vi om engler som lovet Herren. Likedan etter Jesu oppstandelse hører vi om engler som sier at Jesus var oppstått. Også ved Jesu himmelfart er engler til stede og sier at Jesus skal komme igjen på samme måten som disiplene så han fare opp til himmelen. 

Jesus sier selv at han skal komme igjen sammen med sine engler: ”For Menneskesønnen skal komme igjen i sin Fars herlighet med sine engler, og da skal han gi enhver igjen etter hans gjerning.” (Matt 16,27) 

Hebreerbrevets forfatter skriver at englene er tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse. (Heb 1,14). Det er godt å vite at Gud sender ut sine engler for å hjelpe oss på forskjellige måter, for å vise vei, forberede til å møte vanskeligheter, oppmuntre i motløshet, beskytte i farer og bevare oss på vår vandring mot målet. Når så vår tid på jorden er slutt, vil Herren gi sine engler befaling om å bære oss til ”Abrahams skjød”. 

La oss derfor under alle forhold og situasjoner vende oss til Gud i bønn og be om hans ledelse og råd så lenge vi er i denne verden. Trygve Bjerkrheim utrykker seg slik i sangen ”Det er makt i de foldede hender”:

”Det er makt i de foldede hender, 
i seg selv er de svake og små. 
Men mot allmaktens Gud du dem vender: 
Han har lovet at svar skal du få. 

Kor: 
Det er svar underveis, 
engler kommer med bud. 
Om det drøyer, det fram dog skal nå. 
For det lovet jo løftenes trofaste Gud: 
Kall på meg, og du hjelpen skal få!” 

(Nr 573 i Sangboken, vers 1 og kor)