Artikel nr 06 fra blad nr 4-2019
Emne: Bokklipp
Stedfortrederen Kristus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Horatius Bonar

Hvis Kristus ikke er stedfortreder, har Han intet av verdi for syndere. Hvis Han ikke døde som syndebærer, har Han dødd forgjeves. La oss ikke bli lurt på dette punktet eller villedet av dem som tror de har forkynt evangeliet når de kunngjør Kristus som Frelser.

Hvis jeg kaster et tau til en mann som er i ferd med å drukne, er jeg en frelser. Men er ikke Kristus mer enn det?

Hvis jeg kaster meg i sjøen og risikerer mitt eget liv for å frelse en annen, er jeg og en frelser. Men er ikke Kristus noe mer? Risikerte Han sitt liv? Selve essensen av Kristi frelse er Hans stedfortredelse for oss i alt – hans liv for vårt!

Han kom ikke for å risikere sitt liv. Han kom for å dø!

Han løste oss ikke ut med et lite offer eller litt lidelse. «Han løste oss til Gud ved sitt blod» (1 Pet 1,18-19). Han ga alt Han eide, selv sitt eget liv for oss. Denne type befrielse vekker den glade sangen: «Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod» (Åp 1,5).