Artikel nr 12 fra blad nr 3-2019
Emne: Info
Til vore danske bladmodtagere!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Immanuel Fuglsang

Som det vil være bekendt for de fleste af jer, havde Bibelsk Tro gennem en lang årrække en dansk bankkonto. Og dette fungerede meget tilfredsstillende for både bladet og de danske bladmodtagere, som herved kunne spare et væsentligt gebyr i forbindelse med såkaldte udenlandske overførsler. 

Denne ordning blev af Danske Bank opsagt med virkning fra året 2018, og Bibelsk Tro har derfor fået undersøgt, om der kunne etableres en anden løsning, så der alligevel kan foretages overførsler til en dansk konto. 

Efter en prøveordning gennem nogle måneder er det nu en glæde at kunne meddele følgende: 

Fremover kan nedennævnte danske bankkonto (opsamlingskonto) benyttes til betaling af abonnement, bøger m.v. samt gavebeløb til Bibelsk Tros arbejde: 7620 7543588 

Efter bemyndigelse fra stiftelsen PÅ BIBELENS GRUNN står kontoen registreret som tilhørende Bibelsk Tro’s danske kontaktperson, Immanuel Fuglsang, med tilføjelsen ”Opsamling Bibelsk Tro”. Og kontoens indestående vil efter nærmere aftale blive overført til stiftelsens norske bankkonto – antageligt 2-3 gange om året. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Immanuel Fuglsang (mobil 50 88 06 24 - mail immanuel.fuglsang@teliamail.dk) eller Olav H. Kydland (olav.kydland@lyse.net).