Artikel nr 05 fra blad nr 3-2019
Emne: Bokklipp
Den beste kledning


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av C. O. Rosenius

«Skynd dere, finn fram den beste kledning og ha den på ham» (Luk 15,22). 

Hva er det Jesus vil si oss her om den beste kledning? Det skulle være den beste fordi det var den mest uverdige som skulle skjules og pyntes. Når den dypest falne vender hjem, da er gleden størst. Den sannhet møter vi overalt i Guds ord. 

Er du «den største blant syndere», så vil og Kristus på deg «vise hele sin nådes langmodighet» (1 Tim 1,15 og 16). Og dette gjør han «for at du skal komme din ferd i hu og ”skjemmes og ikke mere opplate din munn for din skams skyld, når jeg forlater deg alt det du har gjort, sier Herren, Israels Gud» Esek 16,63). 

Hvilken følelse av dyp skamfullhet og usigelig lykke må ikke ha fylt hjertet til den fortapte sønn da han ble mottatt av sin far. Han visste så altfor godt, hvor dypt han hadde falt og hvor uverdig han var. Men til ham, den uverdigste av alle, hadde far den beste kledningen ferdig! 

Det er Guds største lyst å få syndere til å blyges ved å gi dem sin tilgivelse, nettopp da når de aller minst venter den. Ingenting er ham mere kjært enn å se denne følelsen av uverdighet og fryd som preger et slikt synderhjerte. Et hjerte som i all sin uverdighet, blir overøst av den aller største nåde – og som i all sin urenhet blir iført den aller beste kledning! 

(Fra Kristus – vår rettferdighet.3.dag)