Artikel nr 03 fra blad nr 3-2019
Emne: Sang
Herrens venner ingensinne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Jens Schjørring

Herrens venner ingensinne
Møtes skal for siste gang.
Må til avskjed tårer rinne,
Dette ord har liflig klang.
Ses vi aldri mer her nede,
Under dette stjernetak,
I den store helgenkjede
Møtes vi på Herrens dag.

Må vi enn med smerte bringe
Kjære venner vårt farvel,
Skal hos Gud det atter klinge
Et vel møtt av all vår sjel.
Må til avskjed tårer rinne,
Syng da ut med liflig klang:
Herrens venner ingensinne
Møtes skal for siste gang.

(Fra «Sangboken» nr 907 Jens Nikolai Ludvig Schørring (1825-1900). Dansk prest og salmedikter