Artikel nr 01 fra blad nr 3-2019
Emne: Leder
Debatten om provosert abort


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

I den senere tid har det foregått en debatt om provosert abort (fosterdrap) i media. Foranledningen til dette var at KrF ønsket å gå inn i Solberg-regjeringen. Særlig abortspørsmålet er viktig for KrF. Det ble stilt spørsmål om § 2 c og dette med tvillingabort kunne forandres. 

Fra både sosialistisk hold og andre ble det i sterke ordlag og ved flere demonstrasjoner advart mot å gjøre noe med abortloven.

Da den nye regjeringen ble utnevnt, demonstrerte mange. En del kvinner hadde ikledd seg røde klesdrakter med hvit luer inspirert av romanen og Tv-serien ”The Handmaid’s Tale” (Tjenerinnens beretning) fra 1985 av den kanadiske forfatter Margaret Attwood.

”The Handmaid’s Tale” er en dystopisk roman, (beskriver en uønsket samfunnsmodell), hvor Jakobs sønner tar makten i USA ved et kupp og grunnlegger republikken Gilead. Det er en totalitær stat hvor særlig kvinnene blir diskriminert og underkastet de mannlige lederne.

De fleste kvinner har ikke stemmerett, heller ikke rett til eiendom, til arbeid, til å lese eller å ha egne meninger. De er pålagt å følge republikkens lover, ellers kan de straffes på ulike måter, i alvorligste tilfeller med døden. 

I republikken Gilead finnes det flere samfunnsklasser hvor kommandantene er på topp. De er politikere og lovgivere og arbeider i Gileads regjering.

”Engler” kalles soldatene, og de utgjør hæren i republikken. De tilhører en av de høyeste rangklassenene, bare underlagt kommandantene. De kjemper i krigen for samfunnet og beskytter landets grenser.

Republikkens hemmelige politi kalles ”Guds øyne” eller bare ”Øynene”. De er ansvarlige for å opprettholde lov og orden og utrydde vantro og forrædere. Ved siden av å overvåke og spionere på befolkningen, foretar de også arrestasjoner og forhører mistenkte.

Kvinnene er også inndelt i ulike samfunnsklasser. Øverst er ”konene” som er gift med kommandanter eller soldater.

”Tanter” er noen av de høyest rangerte kvinnene i republikken. De er ansvarlige for å overvåke opplæringen og indoktrineringen av ”tjenerne”. Likedan å overvåke fødsler og presidere over kvinners henrettelser.

”Tjenerne” (”tjenerinnene”) er en annen sosial klasse av kvinner i republikken. De er kanskje den viktigste klasse, men også den mest undertrykte. Deres oppgave er å avle barn og med det dermed forsyne Gilead med flere innbyggere.

Friske kvinner som på en eller annen måte bryter republikkens lover, blir tvunget til å bli ”tjenere”, ellers vil de bli sendt enten til ”Jesabel” som er et bordell, eller til koloniene i Nord-Amerika hvor mange vil dø.

”Tjenerne” blir tildelt kommandørenes hjem og noen ganger hjemmene til soldater. Deres oppgave er å bli gravide for å gi mennene og deres koner barn (hvis ikke de er i stand til å bli gravide).

Barna som fødes tas bort og overgis til staten som har full kontroll over reproduksjonen. Prevensjons midler og provosert abort er forbutt i republikken og kan straffest med døden. Det forekommer også vold og voldtekter. Målet er at det skal fødes så mange barn som mulig på grunn av synkende fødselstall.

Vi skal legge merke til at romanen bruker mange navn fra Bibelen, særlig fra GT. Men den har ikke noe med sann evangelisk kristendom å gjøre. Jesus blir aldri nevnt. Romanen foreskriver en religiøs kult hvor loviske element fra GT framkommer, men som er fjernt både dogmatisk og etisk fra sann bibelsk kristendom.

Når abortforkjemperne ikler seg samme kostymer som ”tjenerne” i ”The Handmaid’s Tale”, er det et tegn på opprør både mot myndighetene og Gud.

Det er et opprør mot myndighetene som vil innskrenke kvinnenes rettigheter, abortloven, og forholdene i Norge sammenlignes med den totalitære republikken Gilead hvor kvinnene diskrimineres.

Samtidig er det et angrep på Den treenige Gud og bibeltro kristendom som sier ja til livet, men nei til provosert abort.

Selvbestemt abort, også tvillingabort, er en rett som mange kvinner ikke vil gi ifra seg under noen som helst omstendigheter.

På kvinnedagen, den 8. mars, skrev noen feminister i Jærbladet følgende: ”I bibelbeltet på Jæren kjenner mange av oss at Margaret Atwodd sitt Gideon (skal være Gilead) ikkje er så langt unna når me les lesarinnlegg frå mørkemenn i Jærbladet. Me vil ha oss fråbedne at utdaterte religiøse oppfatningar skal få styra kvinner sine val i ein sårbar situasjon, som i abortspørsmålet.”

Det er forstemmende at noen kan skrive slik om forholdene på Jæren. Å kalle alle som er imot provosert abort, for ”mørkemenn” er hinsides all fornuft. Men det tenkes nok først og fremst på at de kristne er ”mørkemenn”.

Det ser ut for at disse feministene er influerte av Marx som i sin tid uttalte at religion er opium for folket. Å hevde at Guds ord, Bibelen, har ”utdaterte religiøse oppfatningar” er en hån mot Den treenige Gud.

Provosert abort er brudd med Guds hellige vilje (det 5. bud). Fra sammensmeltingen av en eggcelle og en sædcelle er fosteret et liv og bør få beskyttelse og vern. Det er skapt i Guds bilde og er hans eiendom. Salmisten sier: ”Du skapte mine nyrer, du formet meg i mors liv.” (Sal 139,13). Ingen har fått fullmakt til å ta livet av det ufødte barn. Derfor er det å ta liv å bryte seg inn på et område hvor bare Gud skal råde.

Guds folk vil verne menneskelivet fra unnfangelsen til dødsdagen for alle mennesker så lenge som Gud gir nåde.