Artikel nr 14 fra blad nr 6-2018
Emne: Bokklipp
Det sanne lys


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ole Hallesby

«Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden». (Joh 1,9) 

Det skulle rinne en dag over den mørke og syndefulle jord. 
Slik hadde Gud talt. 

Men årene gikk, århundrer med, ja, årtusener! 

Det er ikke lett å vente. Og mange gikk trett. Men noen holdt fast på løftet og ventet på Israels trøst. De stille i landet kalte man dem. 

Men så en mørk natt fikk de som satt i dødens skygge se et stort lys. Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 

Messias var født. 

Det sanne lys! Ja, nå vet vi hvordan Gud er. Så grenseløs god at han ikke kunne holde ut i himmelen, mens hans falne barn gikk mot fortapelsen. Men samtidig er han så brennende i sitt hat til synden at han ikke kunne røre sine urene barn, før Sønnen var villig til å sone. 

Her ser vi hva synd egentlig er: Den allgode Far kan ikke spare sin enbårne Sønn for en eneste lidelse. Skal slekten reddes, må hele begeret tømmes. 

Og fra korsets tre skinner nå det sanne nådens lys utover alle arme syndere. 

Nå ser vi hva Gud har gjort for å frelse syndere. Alle våre misgjerninger lot han ramme Sønnen. Og alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Slik ble det lys.

Herre Jesus! Gi meg mot til hver dag å stå stille i det sanne lys, så du får vise meg mitt hjertes skjulte tanker og råd. Men la meg også få se deg midt i lyset, slik at jeg får mot til å si deg sannheten og hvile trygt i ditt fullbrakte verk. Hellige meg du, i din sannhet, inntil jeg står hos deg i det evige lys.

(Fra «Daglig fornyelse» 26. desember. Sambåndet Forlag)