Artikel nr 09 fra blad nr 6-2018
Emne: Dikt
Guds nådesong


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme

Ei gleda stor vi høyra fekk
då songen over landet gjekk
 med bod fra Gud om frelse.
Den tonen fann til mange veg,
den hadde liv og kraft med seg
til reinleik, fridom, helse.
Guds kvad vi ennå høyra får,
det kjem til folket òg i år,
forkynner himmelgleda.
Så høyr med takk Guds nådesong
om himmelhjelp til hjartetrong,
når Jesus inn får treda.
Lat oss som hyrdingar ein gong,
tru denne glade himmelsong
og søkje Kristus finna.
Som dei, vi holder helg i lag
med Jesus Krist i Davids stad,
får høgtidslukka vinna.