Artikel nr 06 fra blad nr 6-2018
Emne: Bokklipp
Skriftordet er oppfylt


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Carl Fredrik Wisløff

«Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det er skrevet: Herrens Ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige; han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren. – Jesus lukket boken – og begynte med å si til dem: I dag er dette Skriftens ord oppfylt for deres ører» (Luk 4, 17 ff) 

På årets første dag er det godt å lese dette ord av Jesus. For her hører vi ham selv forkynne evangeliet. Ingen kan bedre enn han forklare oss hva dette ord egentlig betyr. 

Mange tror at de vet alt om evangeliet, bare de har hørt det to eller tre ganger, sier Luther. Men det er en misforståelse. Vi blir aldri utlært i det emnet! 

Vi pleier ofte å si at evangeliet er et kall til omvendelse og en innbydelse til å komme til Jesus og bli frelst. Det er sant, ordet om omvendelse må alltid bli forkynt. «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ikke inn i himlenes rike», sier Jesus. (Matt 18, 3) Men enda har vi ikke forklart hva evangeliet egentlig er. Se en gang til på teksten som vi leste ovenfor. Her får vi lys over saken: evangeliet er et budskap om at Guds frelsesløfter er oppfylt i Jesus Kristus. 

Luther sier: Evangelium er et gresk ord som betyr et godt budskap, gode nyheter, som en er glad over å høre og fortelle videre. For eksempel: Da David hadde slått den store Goliat, da kom den gledelige nyheten ut blant det jødiske folk at den fryktelige fienden deres var slått ned slik at de nå var befridd og hadde glede og fred. Det ble de så glade for at de sang og danset av glede. Slik er evangeliet fra Gud en god melding, som er fortalt i verden av apostlene, og den sier at den sanne David har kjempet med synden og døden og djevelen og vunnet over dem. – Så langt Luther. 

Evangeliet er budskapet om at frelsen er fullbrakt. Guds løfter er oppfylt, syndegjelden er betalt. Jesus er død for alle syndere. Han har åpnet for oss en vei like inn til Gud, og lar oss vite ar alle som kommer i hans navn, får være Guds kjære barn. Alt er ferdig, du får bare komme! Lytt til dette herlige budskap, så vil Guds Ånd gjøre sin gjerning i hjertet ditt, og du får nåde til å leve i tro på evangeliet! 

(Fra «Daglig brød». 1. januar. Luther forlag 1983)