Artikel nr 05 fra blad nr 6-2018
Emne: Dikt
Frelsens glede stor og skjønn


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme


Evig skal den sannhet prises,
at Gud sendte oss sin Sønn.
Bedre kan den ikke vises,
frelsens glede stor og skjønn.
Guds enbårne selv kom ned
til vår jord med lys og fred.
Før Gud verdens grunnvoll dannet,
før det noe ferdig stod,
Kristus Jesus, intet annet,
frelse skal ved offer, blod.
Slik forkynnes guddoms råd:
Han skal bringe redningsdåd.
Det er åpenbarings tale,
himmelmyndighets beskjed.
Visdommen lar selv befale
at Guds vilje slik skal skje:
Sønnen født i Betlehem,
Frelser for hvert folk, hvert hjem!
Å, du kjære Gud som både
kommer til oss og tilgir!
Kledd i ringhet er din nåde,
full av sannhet som befrir.
 «Under» og «Fredsfyrste» kjær,
Jesus, takk du er oss nær!