Artikel nr 11 fra blad nr 5-2018
Emne: Bladklipp
Et møte med Jesus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Daniel Ingdal Overby

”Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen, og støtter seg på sin elskede?” (Høy 8,5)

Jeg har blitt glad i dette verset. For det sier til meg at jeg får lov til å lene meg til Jesus, for jeg har fått et slag på min hofteskål, på samme måten som Jakob (1 Mos 32,26-33). Derfor kan jeg ikke gå selv. Et frelsesmøte med Jesus går en alltid haltende fra. Det gikk slik for meg også, selvrettferdigheten fikk dødsstøtet.

Før jeg ble en kristen for ca fire år siden, regnet jeg med min egen rettferdighet i mitt forhold til Gud på samme måte som Jakob. Jeg haltet ikke.

Det var alltid viktig for meg å be, vitne og gå på flere møter enn andre kristne gjorde. Jeg satte pris på når jeg ble trukket fram og rost for min fromhet. Jeg var nidkjær for loven, men uten skjønnsomhet liksom fariseerne (Rom 10,2).

Jeg tenkte at det var min overgivelse til Gud som gjorde meg til en kristen. Jeg tenkte faktisk da jeg gikk på gymnaset: Nå synes jeg ikke at jeg synder lenger.

Men så kom redningen. En dag møtte jeg et menneske som ga meg en klar beskjed. Vi hadde mange timevis lange samtaler og mange e-poster fram og tilbake. Så begynte vi å høre talekassetter, særlig av Frank Jacobsen. Da innså jeg min sanne stilling: Hele mitt kristenliv var under Guds dom, likedan min tro, min nidkjærhet mine bønner, min omvendelse og min hovmodige selvrettferdighet i forhold til andre kristne.

Jeg innså at mitt kristenliv var den ørken som Høysangen taler om her. For det viste seg at alt sammen var gjennomsyret av synd. Det var hykleri. 

”Jesus, tag mit arme hjerte,
tag det, dan det, som du vil.
Jeg med al min synd og smerte
hører dig for evig til.
Ond, fordærvet, skyldbelastet,
uden liv og fred i mig.
er jeg, o min Jesus, kastet
fra min moders liv på dig.”

Derfor er jeg så glad for å lene meg til Jesus, for i ham har jeg alt det jeg selv mangler: Syndenes forlatelse, evig liv, Guds yndest, tro, omvendelse, ja, i Jesus har jeg det fullbrakte kristenliv, som jeg aldri selv fikk til å lykkes.

Jesu rike er troens og hvilens rike, ikke selvstrevets og regelrytteriets rike – Gud skje lov.

(Fra Nytliv.dk 14.08.2017 med tillatelse fra forfatter. Oversatt fra dansk)