Artikel nr 10 fra blad nr 5-2018
Emne: Minneord
Norvald Yri til minne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

Norvald Yri er ikke lenger i blant oss. Han ble forfremmet til evigheten 12. august 2018 og ble gravlagt den 22. august fra Skårer kirke under stor deltagelse.

Yri ble født den 2. juli i 1941 på Hareid på Sunnmøre. Han kom tidlig til liv i Gud og fikk kall til å bli misjonær. Høsten 1960 begynte han på forkurset til NLMs misjonsskole på Fjellhaug i Oslo. Etter eksamen artium ble det fire-årig misjonsskole på Fjellhaug (1962-66). 

I 1968 tok han teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Han ble så kalt til lærer på Fjellhaug skoler (1968-1971). Sammen med kona, Gjertrud, født Altin, reiste han ut som misjonær til Etiopia (1973 -1976). Før han reiste ut som misjonær til Tanzania i 1981, var han misjonssekretær i NLM for Sør-Amerika. 

I 1975 tok Yri doktorgrad ved Fuller Theological Seminary i USA. 

Yri har gjort seg bemerket på mange forskjellige områder blant kristenfolket i Norge både blant evangelisk-lutherske og frikirkelige kristne.

Han var teologen som forkynte Guds ord både på bedehuset, radioen og TV. Han var misjonæren som kalte seg selv ”bush-misjonær”, og som fikk formidlet evangeliet til de nasjonale både i Etiopia og Tanzania. Likedan fikk han formidlet misjonens stor sak til det norske kristenfolk hvor han den senere tid la stor vekt på lekmannsarbeidet i Tanzania. 

Han var også bibeloversetter som sammen med andre oversatte King James-utgaven av Bibelen, ”Bibelen Guds Ord”. Han var også forfatter som skrev teologiske bøker, oppbyggelsesbøker og kommentar artikler i dagspressa og kristne tidsskrift..

Yri var også en av grunnleggerne av avisa NORGE I DAG hvor han sto sammen med redaktør Finn Jarle Sæle.

Personlig ble jeg kjent med Yri i 1960 da vi begge to gikk sammen både på forkurset og misjonsskolen. Fra den første tida husker jeg best at han var en dyktig og bibeltro forkynner til tross for sin unge alder. Dessuten var han en dyktig og arbeidsom student som senere fikk utfolde seg på mange områder, både heime og ute på misjonsmarken. 

Vi har også hatt mer og mindre kontakt fra den tida. I flere år var han fast medarbeider i Bibelsk Tro som kom med sitt første nummer i 1992 

Norvald og Gjertrud fikk fem barn sammen, men dessverre døde hun i 1995. Senere ble han gift med Anna Aarsland fra Vigrestad på Jæren. 

Det var med vemod jeg ble gjort kjent med at Yri var død. Jeg tenkte at vi hadde hatt så god bruk for han i åndskampen hvor han var en ildsjel. Men Herren hadde en annen plan. Nå er han hjemme, og Herren skal være et evig lys for han (se Jes 60,20!).

Våre tanker går til Anna, barn og svigerbarn og den øvrige slekt. La oss huske på dem i våre bønner! 

Vi takker Gud for hva han fikk gitt oss ved Norvald Yri. 

Vi lyser fred over hans gode minne!