Artikel nr 07 fra blad nr 5-2018
Emne: Nettklipp
Se på Jesus!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Claus L. Munk

Den 9. februar 2018 ble den danske forkynner Claus S. Munk forfremmet til herligheten hjemme hos Gud. Denne andakten skrev han den 6. januar i 2015. Vi gjengir den fra hans hjemmeside i norsk oversettelse.

”Jeg undres over hvor stor hjelp det kan være i en liten bok.

Helt siden jeg ble syk i 2011, har jeg brukt den lille, gamle boka «Se på Jesus» i mine stille stunder om morgenen. Den består av morgen – og kveldsbønner for en måned, og er skrevet av nordmannen Marius Giverholt.

Jeg følger ikke nødvendigvis den aktuelle dagen i måneden, og når måneden er slutt så begynner jeg forfra igjen.

Boka har vært til stor hjelp for meg til å få blikket rettet bort fra meg selv, og rettet det mot Jesus. Det oppmuntres og anmodes vi til mange steder i Bibelen.

Ved begynnelsen av det nye året har andakten for den 23. dagen (kveld) gjort særlig inntrykk på meg. Først siteres det fra Jes 60,20: «For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende». Etterpå følger denne bønnen: ’Det skal bli salig når hjertet kan si: Nå er jeg fri! Hvor herlig når sorgens dager er talte, og jeg skal møte deg, min Herre og frelser! Gud være takk for at denne verden ikke er mitt blivende sted. Det kommer en avskjedsstund, et stille farvel når jeg skal flytte herfra og opp til Lammets trone. Hvor salig det da er å tenke: Siste synd, siste sorg, siste sukk, siste tåre, og så et evig lys over veien i Guds paradis! Jesus, la dette levende håpet lyse meg gjennom striden og trengselen! La kronen vinke til meg når jeg blir trett og synes at dagene er lange!’

Kanskje noen synes dette kan virke «livsfjernt» med en slik bønn. Men den er ikke desto mindre et uttrykk for det kristne håpet som skal bære oss framover og hjem mot vårt himmelske hjem – hvor vi enn befinner oss i livet.”