Artikel nr 02 fra blad nr 5-2018
Emne: Andakt
Jesus, vår yppersteprest


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

«Men da Jesus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle, og fant en evig forløsning.» (Heb 9, 11-12)

Yppersteprestens viktigste oppgave var å bære offerblodet inn i Det aller helligste på den store forsoningsdagen. For Guds ansikt skulle han skaffe soning for hele folkets synd.

Yppersteprestens tjeneste peker fram mot Jesus. Jesus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort av menneskehender, men inn i selve himmelen. Det var ikke blodet av et offerdyr han brakte fram for Gud. Det var sitt eget blod.

Dette er det største og mest omfattende som noen sinne har skjedd. Jesu blod er ett med hans død på korset under Guds vrede og dom i synderes sted. Han er offerlammet. Hans gjerning gjelder ikke bare på jorden. Den gjelder i himmelen. Gud har godtatt sin Sønns offer. Det er gyldig for ham.

Jesus er overalt, i himmelen og på jorden. Hvor han er, der er også hans blod.

Da du lukket opp for Jesus, gikk han inn i hjertet ditt som man går inn i et hus. Han har gått inn i ditt livs mange rom. Det betyr at hans blod har nådd inn til ditt innerste. Det finnes ikke en krok i livet ditt hvor Jesu blod ikke er. Og blodet renser fra all synd.

Så forunderlig dette er!

Blodet er både for Guds ansikt i himmelen og over hele ditt liv på jorden. Det er blodet som forbinder deg med Gud.

Jesu blod gjør deg hvit som snø. Kanskje føler du deg syndig og uren, men tror du på Jesus, er du ikke det. De skitne klærne dine er renset og gjort hvite i Lammets blod. Det gjelder allerede nå, og det gjelder i himmelen.

Er du redd for dommens dag? Tenk da på at Jesu frikjennende blod er for Guds trone. Kan ikke hjertet ditt finne hvile? Tenk da på hvor dyrebart blodet er for Gud.

I deg selv er du fortapt. Men du er i Jesus, og i ham er du frelst. 

(Fra «Ett er nødvendig». 16. juni. Lunde Forlag)