Artikel nr 13 fra blad nr 4-2018
Emne: Opprop
Nei til bønnerop fra moskeene


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss

Et flertall på Frp sitt landsmøte har gått inn for å forby bønnerop fra moskeene i det offentlige rommet. Det er all grunn til å hilse dette forbudet velkommen. Derfor er det med undring vi ser at nestlederen i Krf går imot dette forbudet. Hun argumenterer blant annet med at et slikt forbud kan føre til et kaldere samfunn. Vi kan spørre: Finner vi ikke nettopp kalde og menneskerettighetskrenkende samfunn nettopp i de mislykkede, terror og krigsherjede muslimske statene i Midt-Østen?

Hvorfor bør vi støtte et vedtak om å forby muslimske bønnerop i vårt land? Det er flere grunner til det. Men hva blir sagt i bønneropet:

”Allah er den største. Allah er den største. Allah er den største. Allah er den største. Jeg vitner at det er ingen gud uten Allah. Jeg vitner at det er ingen gud uten Allah. Jeg vitner at Muhammed er Allahs budbærer. Jeg vitner at Muhammed er Allahs budbærer. Kom til bønn. Kom til bønn. Kom til frelse. Kom til frelse. Allah er den største. Allah er den største. Det er ingen gud uten Allah.”

Bønneropet er en utvidelse av den første søylen i islam som er trosbekjennelsen. Den sier: ”Det er ingen gud uten Allah og Muhammed er hans profet.”

Islam er en misjonerende religion. Målet for verdens muslimer er at Norge skal bli et muslimsk land. Islam ønsker verdensmakt og ønsker at dens suverenitet skal proklameres over alt. Det er mer enn en utøvelse av religion når bønneropet lyder. Det er samtidig proklamasjon om at det området bønneropet lyder over, tilhører islam. Islam skiller ikke mellom politikk og religion. Det finnes ikke to regimenter i islam, ett verdslig og ett åndelig regimente. Det er bare ett rike.

Spørsmålet om bønnerop er et spørsmål om hvilken tro og hvilke verdier som skal få makt i vårt land. Skal vi tillate muslimene å proklamere sin religiøse og politiske suverenitet over vårt land? Svaret er et rungende nei!

Det muslimske bønneropet er et angrep på Den treenige Gud, vår kristne tro, våre verdier og våre menneskerettigheter. Det lyder heldigvis ikke noe bønnerop fra noen moské i Norge i dag. Men i framtida vil nok dette spørsmålet bli aktualisert.

Sett i lys av den kristne tro er hele budskapet i bønneropet antikristelig og falskt. Allah er ikke gud. Jesu Kristi Far, himmelens og jordens Skaper, er den eneste sanne Gud. Herren sier: ”Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg.” (Jes 46,9)

Muhammed er heller ikke budbærer for den sanne Gud. Det er profetene i Det gamle testamentet og Jesu apostler i Det nye testamentet som er det.

Nå må vi våkne opp, verne om og fremme vår kristne kulturarv som er tusen år gammel. Åpningen av Gulatingsloven av1024 lyder slik: ”Dette er opphavet til lovene våre at me skal venda oss mot aust og be til Kvite-Krist om godt år og fred, at me må få halda landet vårt bygd og drotten vår ved god helse. Han være vår ven og Gud være ven åt oss alle.” 

Vi kan og skal ikke likebehandle den kristne tro og islam. Kristendommen er en avgjørende årsak til den friheten vi har i vårt land. Islam med sin visjon om verdensherredømme, vil ta denne friheten i fra oss. Vårt naboland, Sverige, er et trist eksempel på hva som skjer når islam får mer makt. 

Eivind Gjerde, Olav H. Kydland
Jon Olav Østhus, Bernhard Sunde 
Magne Sunde, Bjarne Bjelland 
Jostein Bjerga, Einar Sunde 
Olav Berg Lyngmo,  Magnar Gudmestad
Per Kørner, Gunnar Holth, Olav Stokka 
Finn Indrebø, Eivind Nilsen 
Steinar Handeland, Isak Skorpen
Tor Henry Aase, Otto Jakobsen
Harald Dahlstrøm, Erik Høiby 
Gustav A. Gustavsen