Artikel nr 08 fra blad nr 4-2018
Emne: Bokklipp
Den store glede for alt folket!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Johan Lunde

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus» (Rom 8,1)

Herre vår Gud. Hvorledes skal vi kunne fulltakke deg for så stor nåde. Ingen fordømmelse. Som et draget sverd har fordømmelsens mulighet hengt over oss. Hvor skulle vi hen? Ditt ord dømte oss. Vårt eget hjerte dømte oss. Vi kunne ikke svare ett til ti tusen når du gikk i rette med oss. Skyldige var vi, uhjelpelig skyldige til dom og død. Ikke noe av alt det vi fant på til unnskyldning eller forsvar var i stand til å fri oss fra frykten for den evige fordømmelse.

Så møtte du oss, Herre Jesus. Men du møtte oss ikke som vår anklager eller strenge dommer, men som en medlidende og barmhjertig frelser. Å, så deilig det lød da du kunngjorde oss at vår synd var sonet, vår gjeld betalt, vårt skyldbrev slettet ut. Alt – ja, alt hadde du slettet ut. Ja, alt, alt hadde du fullbrakt for oss stakkars syndige og skyldige hjelpeløse menneskebarn. Ja, for meg, den uverdigste av alle.

Hvor ble ikke vårt hjerte fullt med lovsang og vår munn med jubel da du lot oss få tro at det er ikke noen fordømmelse mer for den som er i deg. Tenk, vi er fri som fuglen som slapp løs av fuglefangerens snare.

Hva skulle vi så frykte for? Da er jo himmelen vår. Hver dag i vårt liv blir en dag nærmere det skjønne mål. Selv døden har ingen brodd lenger. Den blir fergemannen over til livets land.

Herre Jesus. Vi ber deg, la hele vårt liv bli som en tonende lovsang til din ære, du som har kjøpt oss så dyrt. Hjelp oss til det i dag og alle dager ved din gode Hellige Ånd. 

(Fra «Ha tro til Gud» 25. februar. Lutherstiftelsen 1931)